Máš umělecké střevo?

AKTUÁLNĚ:  7. ročník soutěže Máš umělecké střevo?

Pro letošní ročník jsme vybrali téma nazvané Portrét vs. autoportrét, které se zaměří na podoby současného uměleckého portrétu nebo autoportrétu. Vnímáme toto téma jako vysoce aktuální (v době nejrůznějších technologií, facebooku, mobilních "selfies" apod.) a chceme nabídnout studentům možnost zamyslet se nad smyslem a podobami těchto fenoménů.

Zachytí osobnost člověka lépe malba, fotografie, video nebo třeba performance? Nebo stačí selfie? Facebookový profil?

Vytvořte libovolnou technikou dílo, které nejlépe zachytí vaši, nebo vámi vybranou osobnost. Zachyťte její tvář, tělo, její osobnost, vlastnosti.

Přihlášky do soutěže jsou uzavřeny (termín 15. 11. 2015). Semifinálová kola proběhnou v březnu a dubnu, finále v květnu 2016 v Moravské galerii.

Budeme vás o všem dále informovat nebo nás kontaktujte:

Jiří Raiterman jiri@dox.cz

Informace (PDF):  Informace MUS.pdf


Máš umělecké střevo je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ČR se zájmem o současné výtvarné umění.

Soutěž vznikla v roce 2009 jako edukační projekt lektorského centra GASK v Kutné Hoře. Od té doby se do jejího pořádání zapojily další instituce: Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická galerie, tranzitdisplay nebo Moravská galerie v Brně. Porotu odborníků tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové.

Od roku 2012 je soutěž součástí doprovodných aktivit Ceny Jindřicha Chalupeckého. "Soutěž můžeme vnímat jako "přípravku" budoucích laureátů této nejprestižnější umělecké ceny u nás", říká předsedkyně Společnosti CJCH Karin Kottová.

Každoročně oslovíme díky naší databázi naprostou většinu středních škol a gymnáziív celé ČR (přes 1300 škol a na 510 000 studentů) a projekt jim představíme. Přihlášeným školám nabízí všechny zúčastněné instituce výjimečné programy a dílny, které jim přibližují téma soutěže. To je každý rok jiné a postupně představuje nejzajímavější otázky, které spojují historii a současnost výtvarného umění. Skupiny studentů pracují během školního ročníku na svých projektech, ty poté zasílají na společnou adresu pořadatelské galerie. Finále soutěže probíhá každý rok v jiné, pořadatelské galerii. Odborná porota vyslechne prezentaci jednotlivých projektů a vybere ten nejzajímavější. Vítěz soutěže převezme putovní Cenu Uměleckého střeva.

 

 

 

 

MUS 2014_brozura.jpg

Mapa stránek