Průzkum podkreseb deskových obrazů ve sbírce Moravské galerie v Brně metodou infračervené reflektografie

Metody infračervené reflektografie či fotografie využívá současná restaurátorská i uměleckohistorická věda k průzkumu spodních, okem neviditelných vrstev obrazů, zejména pak ke studiu přípravných podkreseb. Metoda je založena na vlastnostech infračerveného světla o vysokých vlnových délkách, které je schopno procházet svrchními, ve viditelném spektru neprůhlednými vrstvami barev.
Studium podkreseb zpřesňuje naše znalosti technologických postupů tvorby obrazů, fungování malířských dílen ve smyslu hierarchizace a dělby práce a pomáhá rovněž řešit některé otázky primárně uměleckohistorické, např. problematiku autorských připsání či časového zařazení.
V rámci snímkování deskových obrazů ze sbírekMoravské galerie se budou moci zájemci bezprostředně seznámit s technologií IR reflektografie i s její aplikací a použitím. Připraveny budou rovněž ukázky vyhodnocení provedených průzkumů - porovnání snímků ve viditelném a IR světle apod.
Průzkum budou provádět a zájemcům budou k dispozici doc. Adam Pokorný (AVU Praha, NG v Praze), dr. Jan Klípa (ÚDU AV ČR, v.v.i.) a dr. Petr Tomášek (MG v Brně).

FB ikonka

Informace

Datum a čas
4/1/2018 10:00 - 18:00
Vstupné
zdarma
Budova
Místodržitelský palác
Typ akce
prezentace

Mapa stránek