STŘEDOVĚC JINAX / 90 LET (SEMINÁŘE) DĚJIN UMĚNÍ V BRNĚ: CO JE CENTRUM A CO PERIFERIE?

Ruská autokracie (od Alexandra III. po Vladimíra Putina), Kavkaz a dějiny umění. Cílem přednášky Ivana Folettiho je ukázat na konkrétním příkladu studie středověkého umění jižního Kavkazu, jak mocnou politickou zbraní se může stát kulturní diskurz. Studium byzantského umění se stává polem, na kterém se rýsují velké dějiny vítězů a poražených. V rámci politických tření se umělecké centrum stává periferií a naopak.

Přednáška probíhá ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií Semináře dějin umění       FF MU.

 

Informace

Datum a čas
2/2/2017 19:00
Vstupné
50 / 30 Kč studenti, senioři, SPMG
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum
Autor
Ivan Foletti
Typ akce
přednáška

Mapa stránek