Sympozium Hands-On Urbanism

Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň

Sympozium

Termín konání:
pátek 27. 11. 2015, 10.00-18.30

Místo konání:
Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Barokní sál (přízemí), Moravské nám. 1a

 

Mezinárodní sympozium Hands-On Urbanism 1850-2012. Právo na zeleň je pořádáno se záměrem vztáhnout stejnojmennou výstavu k českému kontextu. Výstava prezentuje patnáct historických i současných příkladů vývoje měst spojených s fenoménem městského zahrádkaření. S razantní vlnou modernizace provázející průmyslovou revoluci čelila města po celém světě mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podíleli na budování měst "zespoda". Výstavní projekt v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu a ukazuje, že odlišný svět se dá "vypěstovat."

Sympozium bude mimo jiné tematizovat i fenomén tzv. brněnských zahrádek, jejichž analogie najdeme např. v německýchSchrebergärtena které lze srovnávat i s jinými formami městského zahrádkaření prezentovanými ve vystavovaných studiích.

Sympozium sestává ze tří přednáškových a diskusních bloků, které se tématem zahrádek zabývají z různých úhlů pohledu. První, "politický" panel, se bude věnovat především brněnské situaci ve vztahu k městskému plánování a politice. Účast v této sekci přislíbili Martin Ander (náměstek primátora města Brna, Strana zelených), Michal Závodský (občanské sdružení Masarykova čtvrť), Tomáš Kaláb (KALÁB - stavební firma, spol. s r. o.) a Martin Říha (Zastupitelstvo města Brna, Komunistická strana Čech a Moravy, Český zahrádkářský svaz).

V druhém, "akademickém" panelu, budou na základě svých výzkumů městské zahrádkaření analyzovat Petr Gibas (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Lucie Sovová (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) a Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).

V rámci třetího panelu se představí jednak autorka koncepce výstavy Hands-On Urbanism Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste Wien), jednak architektka Gabu Heindel (Akademie der bildenden Künste Wien), architektka a badatelka Julia Wieger (Akademie der bildenden Künste Wien; Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs) a urbánní socioložka Mara Verlič (Akademie der bildenden Künste Wien), jejichž práce svým sociálním podtextem rezonují se základní myšlenkou výstavy - "right to the city", tedy "právo na město" - spojenou se společenskou samoorganizací a plánováním měst "zespoda".

Sympozium bude simultánně tlumočeno.

 

Program sympozia:

PRVNÍ PANEL (politický - Brno)

10.30-10.40
Michal Závodský, občanské sdružení Masarykova čtvrť

10.40-10.50
Tomáš Kaláb, KALÁB - stavební firma, spol. s r. o.

10.50-11.00                      
Martin Říha, Zastupitelstvo města Brna (Komunistická strana Čech a Moravy), Český zahrádkářský svaz

11.00-11.10                      
Martin Ander, náměstek primátora města Brna (Strana zelených)

11.10-12.00
Diskuze - moderátoři: Jakub Kořínek, místopředseda komise Rady města Brna             pro strategické a územní plánování (Žít Brno s podporou Pirátů), a Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

 

12.00-13.00                       Oběd

 

DRUHÝ PANEL (akademický - Česko)

13.30-14.00
Petr Gibas, Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.,                                         Zahrádkové osady: městské prostory krocení a hýčkání přírody

14.00-14.30
Arnošt Novák, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Potenciál městského zahradničení - od kosmetických činností k reálným alternativám

14.30-15.00
Lucie Sovová, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Zahrádkářské kolonie jako prostory alternativní produkce potravin

15.00-15.30
Diskuze - moderátor: Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

 


15.30-16.00                       PřestávkaTŘETÍ PANEL (akademický - Rakousko)

16.00-16.30
Elke Krasny, Akademie der bildenden Künste Wien,
Hands-On Urbanism

16.30-17.00
Gabu Heindl, Akademie der bildenden Künste Wien,
Nezastavovací plán. Za nové plánování (a nástroje utváření) veřejného prostoru

17.00-17.30
Julia Wieger a Mara Verlič, Akademie der bildenden Künste Wien,Commoning. Otázky z kuchyně

17.30-18.00
Diskuze - moderátor Jan Kristek, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně

18.00-18.30
Shrnutí, závěr

Změna programu sympozia vyhrazena.

Informace

Datum a čas
27/11/2015 10:00 - 18:30
Vstupné
dobrovolné
Budova
Místodržitelský palác (Knihovní sál v 1. patře)
Typ akce
sympozium

Souvislosti

Výstavy
Hands-on Urbanism

Mapa stránek