Šperky jako nástroj komunikace mezi světy / StředověC JinaX

Přednáškový cyklus pro široké publikum, zaměřený na středověká díla a jejich funkci v kontextu osobního,sociálního a náboženského života, a také na jejich politickou a propagandistickou dimenzi coby tehdejších "nástrojů moci". Pořádá MG ve spolupráci s Centrem raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU.

přednáší Zuzana Frantová

Informace

Datum a čas
12/2/2015 19:00
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum
Typ akce
přednáška

Mapa stránek