Dialogy s historií / Michal Fišer

"Často se říká ,stavět na zelené louce' a má se tím na mysli stavění bez zábran, bez souvislostí. Projektoval jsem seník opodál za vesnicí na skutečné zelené louce. Pozici, tvar a způsob užívání domu ve výsledku určilo množství jiných faktorů než volná invence architekta. Každý vstup, kulturní zásah člověka je dialogem s místem. Neznamená to zůstat pasivní. Naopak, pouze intenzivní, důkladný dialog otevírá nové možnosti a umožňuje zůstat zodpovědný, velkorysý a sebevědomý. Pouze je-li odvaha podložena důsledným poznáním otázek místa, které se vrší v jeho minulosti, má naději na úspěch." 

Informace

Datum a čas
15/1/2015 17:00
Budova
Místodržitelský palác
Typ akce
přednáška

Mapa stránek