Christian narration in the IV th century: The Lipsanoteca of Brescia / StředověC JinaX

Přednáškový cyklus pro široké publikum zaměřený na středověká díla a jejich funkci v kontextu osobního, sociálního a náboženského života, a také na jejich politickou a propagandistickou dimenzi coby tehdejších "nástrojů moci". Pořádá MG ve spolupráci s Centrem Raně Středověkých Studií Semináře dějin umění FF MU.

Přednáší Adrien Palladino (simultální překlad zajištěn)

Vstup 50 / 30 Kč studenti, senioři, členové SPMG

 

Informace

Datum a čas
5/3/2015 19:00
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum
Typ akce
přednáška

Mapa stránek