Umlčené umění - Vox Imaginis

Vox Imaginis
Cyklus večerů hudby, slova a výtvarného umění v rámci pokračování hudebního festivalu
Musica Cameralis. Pořádá Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Uměleckým sdružením
ARS COLLEGIUM BRNO - spolek pro komorní hudbu. Více informací na www.musicacameralis.
euweb.cz nebo www.facebook.com/MusicaCameralis.

Umlčené umění

Bohuslav Martinů - Etudesfaciles pro dvoje housle
(2. řada) Gideon Klein - Duo pro housle a violoncello Jaroslav Ježek - Duo pro dvoje housle
Erwin Schulhoff - Duo pro housle a violoncello Účinkuje DUO LYRIKO - Magdalena a Štěpán
Graffovi (housle) a Michal Hreňo (violoncello). Úryvky z knihy Liona Feuchtwangera Ďábel ve
Francii přečte Josef Somr.

Součástí programu bude představení sochy
Vladimíra Preclíka, Jaroslav Ježek, 1959.
Další tři koncerty z cyklu Vox Imaginis spojené
vždy s prezentací vybraného díla ze sbírek
Moravské galerie v Brně proběhnou v termínech
27/1, 16/3, 25/5/2016.

Informace

Datum a čas
21/10/2015 19:00
Vstupné
V 150/80 Kč studenti, děti, senioři V 550/300 Kč (předplatné na cyklus čtyř koncertů)
Budova
Místodržitelský palác
Typ akce
koncert

Mapa stránek