StředověC JinaX

Přednáškový cyklus pro široké publikum, zaměřený na středověká díla a jejich
funkci v kontextu osobního, sociálního a náboženského života, a také na jejich
politickou a propagandistickou dimenzi coby tehdejších "nástrojů moci". Pořádá MG ve
spolupráci s Centrem raně středověkých studií Semináře dějin umění FF MU.
Program:
Byzantine Cappadocia: Art and Rupestrian
Habitat (6th-13th Centuries)
Chiara Bordino

Informace

Datum a čas
12/11/2015 19:00
Vstupné
V 50/30 Kč studenti a senioři
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum
Typ akce
přednáška

Mapa stránek