EXPOZICE ZDARMA

Kolokvium na téma rušení vstupného do stálých expozic muzeí a galerií

Záštitu nad kolokviem převzala náměstkyně ministra kultury ČR, paní Anna Matoušková a primátor statutárního města Brna, pan Petr Vokřál.

Na kolokviu vystoupí náměstkyně ministra kultury ČR Anna Matoušková, generální ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá, ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press a Filip Suchomel za Národní galerii v Praze. Poté bude následovat diskuze u kulatého stolu, na níž jsou pozváni zástupci českých i slovenských profesních sdružení a regionálních muzejních institucí.

Kolokvium je určeno především těm, kteří se zajímají o způsob fungování a financování příspěvkových organizací a o obecné nastavení kulturní politiky. Zároveň všem, kteří by chtěli jakýmkoliv způsobem na zrušení vstupného příspěvkových muzejních institucí participovat.

Zrušení vstupného nebo zavedení dobrovolného vstupného do stálých expozic muzeí a galerií je aktuální téma ve vztahu mezi státem zřizovanou institucí financovanou z veřejných zdrojů a širokou veřejností, pro niž se tato sluřžba vytváří. Platit za vstup do státem zřizované instituce se stalo zvyklostí, nad níž se dlouho nikdo nepozstavoval. I přes respekt k institucím ve Velké Británii, kde se chodí zdarma do veřejných galerií již roky, se tento pozitivní příklad příliš nerozšířil. Na jedné straně stojí argument o požadované míře finanční soběstačnosti státem zřizovaných institucí, na straně druhé je otázka, zda je nutné lpět na příjmech, které mnohdy činí zanedbatelnou složku rozpočtu. Nevytváří se větší hodnota tím, že tento příjem instituce obětují ve prospěch veřejné služby, kterou mají plnit a jejího pozitivního sociálního dopadu?

Kontaktní osoba: Martin Vaněk; cens@moravska-galerie.cz

 

kolokvium pozvánka

Informace

Datum a čas
13/4/2015 9:30 - 17:30
Vstupné
zdarma
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum
Typ akce
beseda

Mapa stránek