VITRÍNA A SOKL ARCHITEKTURA V MUZEU UMĚNÍ. Kolokvium o výstavní architektuře a designu

kolokvium

Veřejně přístupné kolokvium na téma architektura v muzeu umění vychází z vnitřní potřeby obou zainteresovaných institucí, které stojí na prahu změn týkajících se prezentace svých sbírek. Zatímco Moravská galerie nyní pracuje na koncepci expozice českého umění 2. poloviny 20. století, Slovenská národní galerie již na počátku roku 2014 zpřístupnila svou "nestálou" a experimentální expozici ze sbírky starého umění v bratislavském Esterházyho paláci. V souvislosti s rekonstrukcí Slovenské národní galerie vyvstávají navíc otázky kolem způsobu prezentace současného umění či historických artefaktů intenzivněji než v minulosti.

Kolokvium se zaměřuje na architekturu expozic i dočasných výstav, která ve většině případeů velmi ovlivňuje - ať pozitivně nebo negativně - vnímání uměleckých děl. Pozvání na pracovní setkání přijalo několik českých a slovenských architektů a designérů, ale též kurátorů, specialistů z oblasti digitalizace a dalších muzejních pracovníků. Reflexe funkce výstavní architektury se dnes již netýká pouze "kamenné" stavby (mnohdy adaptované památky se všemi jejími limity) či pevného výstavního fundusu. Na kolokviu se ke slovu dostanou i aspekty jako je využití vysvětlujících textů, míra další výtvarné či grafické intervence do výstavy, až po virtuální rozšíření výstavního prostoru a umělecké projekty kriticky reflektující výstavní prostor jako takový.

Některé z okruhů otázek:

  • Dekor? Médium? Autonomní artefakt? Podstata a funkce výstavní architektury.
  • Stálá expozice vs. Dočasná výstava. Koncepční a praktické otázky.
  • Architekt, kurátor, muzejní pedagog, PR manager? Modely spolupráce.
  • Hmota, barva, světlo, text a - artefakt. Kde je méně více?
  • Adaptace, rekonstrukce, fundus, white cube. Umění možného v rámci kamenné architektury.

PROGRAM

20. 10. 2014 Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

BLOK I. 10:00 - 12:00

10:00 - 10:15 Jan Press: Úvodní slovo                                                            

10:15 - 10:30 Martin Vaněk & Dušan Buran : Úvod.Vitrína a sokl ještě výstavu nedělají

Ve společném úvodním příspěvku obou moderátorů a organizátorů kolokvia bude pozornost věnována především motivaci k uspořádání tohoto druhu kolokvia zaměřeného na problematiku architektonických realizací v muzeích umění a galeriích. Organizátoři se zaměřili především na realizace výstav, ale i na zdánlivě okrajové a s architekturou nesouvisející aspekty muzejní a galerijní práce. Příspěvek položí základní otázky, na něž se účastníci kolokvia budou snažit ve svých příspěvcích nacházet odpovědi.

10:30 - 11:00 Emil Zavadil:Mé osobní dojmy a zkušenosti                           

Zcela zásadní otázkou, kterou musí architekt řešit, stojí-li před úkolem vytvořit adekvátní architekturu a prostor pro výstavu nebo stálou expozici, je jeho vlastní vztah k samotnému vystavovanému umění a výstavnímu prostoru. Ve svých realizacích se Emil Zavadil vždy snaží reagovat na potřeby a charakter uměleckých děl. Architekturu vnímá jako podpůrný doplněk, jenž by neměl dílo rušit a povyšovat se nad něj. Do komunikace s uměním však vstupuje i kurátor a instituce, což jsou činitelé vždy velmi podstatní.

11:00 - 11:30 Jiří Fajt: Výstava jako vizuální inscenace

Pojímáme-li výstavu pouze jako vizuální inscenaci, můžeme být nařčeni povrchního přístupu k materiálu. Opak je však pravdou. Na základě zkušeností s tvorbou výstav, které byly zaměřeny především na středověké umění, lze říci, že právě jednou ze základních složek umění vznikajícího na našem území v rozmezí 13. - 16 století, byla jejich vizuální složka, skrze niž byly sdělovány hlubší obsahy. Architektonické řešení výstav musí současně návštěvníkovi poskytovat klid ke koncentraci a výtvarnému dílu zase dostatečný prostor k tomu, aby bylo vnímáno jako jedinečný exponát. Je důležité prezentovat díla jako solitéry, ne jako součásti vývojové řady umění.                  

11:30 - 12:00 Pavla Sceranková: Galerie - prostor s pamětí                                 Jak pracovat s pamětí místa? To bude stěžejní otázkou příspěvku, jenž se bude dále zabývat vlivem formátu prezentace na podobu i obsah díla a rozdílem mezi přípravou samostatné výstavy a participací na výstavě skupinové. Dále například otázkami co s dílem, které vzniklo pro specifické místo a chce žít dál? Lze nepočítat s vlastnostmi výstavního prostoru?

12:00 - 13:30 oběd (individuálně) káva & čaj          

BLOK II. 13:30 - 15:30

13:30 - 14:00 Chybík & Krištof: Strategie pro Místodržitelský palác MG

V roce 2013 jsme byli osloveni Moravskou galerií v Brně, zda bychom se, spolu se společností KOMA Modular, pokusili oživit prostor Místodržitelského paláce. Výsledkem práce byla nejen očekávaná instalace několika multifunkčních "kontejnerů", ale i vytvoření strategie fungování prostoru paláce jako součásti moderní veřejné instituce. Projekt "Otevřeno", kterým se palác propojil s veřejným prostorem Moravského náměstí, znamenal instalaci čtyř univerzálních městských "City modulů", pročištění vstupního prostoru paláce a organizaci aktivit směřujících k veřejnosti. Projekt nyní pokračuje dál. Prostor Místodržitelského paláce začal být veřejností vnímán jako přirozená součást města. V současnosti byl vytvořen nový městský mobiliář a v plánu jsou rekonstrukce prvních výstavních sálů a ateliéru kurátorů ve 2. nadzemním podlaží. 

14:00 - 14:30 Tomáš Svoboda: Srdečné pozdravy z Karakalpakstánu

Jak obstojí autonomní jazyk výstavní architektury ve srážce s limity institucionální praxe? Prázdná stěna jako kvalita. Iluze univerzálního řešení. Louvre pouště. Tři přání.

14:30 - 15:00 Rostislav Koryčánek: Od ozvláštnění výstavy k její scénografii

Architektonické dotváření výstav se stalo očekávaným standardem především u velkých výstav nebo stálých expozic. Motivace k vytvoření architektonického výrazu výstavy jsou různé. V zásadě lze rozlišit tři typy dle náročnosti a míry ambice. Nejméně náročným je architektonické ozvláštnění výstavy, které se soustřeďuje jen na některé prvky výstavního mobiliáře nebo na vstupní poutač. Druhou náročnější podobou je korekce či dotvoření výstavního prostoru tak, aby odpovídal kurátorským nárokům spojeným s výstavou. Nejnáročnější kategorií je tvorba výstavního celku, ve kterém je architektura, stejně jako grafika, tváří výstavy a způsobem její organizace. Poněkud bokem od těchto motivací je svébytný způsob pojetí výstavy v podobě tvorby scénografie výstavy. Jedná se o způsob prostorového uchopení výstavy, který vystavovanému souboru přidává další svébytnou a významovou vrstvu. Úspěch tohoto pojetí se neobejde bez mimořádné empatie tvůrce, čímž je dána také její nevypočitatelnost.

15:00 - 15:30 káva & čaj

15:30 - 17:30            ROUND TABLE

Milena Bartlová (historička umění, profesorka VŠUP Praha), Yvona Ferencová (kurátorka MG Brno), Petra Hlaváčková (členka sdružení 4 AM), Lada Hubatová-Vacková (historička umění, docentka VŠUP Praha, kurátorka MG Brno), Ondřej Chrobák (kurátor, MG Brno), Jiří Javůrek (architekt), Hynek Látal (historik umění, pedagog JU České Budějovice), Michaela Ottová (historička umění, docentka FF UK Praha), Šárka Svobodová (členka sdružení 4 AM, FAVU Brno), Miroslav Vavřina (architekt)

17:30 - 19:00

možnost prohlídky stálé expozice starého umění v Místodržitelském paláci

od 19:00

Přátelské posezení v kavárně Morgal v Místodržitelském paláci Moravské galerie

 

21. 10. 2014 Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Berlinka, Bratislava

BLOK I 9.30 - 12.00

09.30-10.00 Dušan Buran & Martin Vaněk:Úvod / zhrnutie predošlého dňa            

10.00-10.30 Martin Jančok: Nová synagoga / Kunsthalle Žilina

Prezentácia priblíži proces postupného zoznamovania sa iniciátorov projektu Nová synagóga s objektom neologickej synagógy v Žiline, snahu o jej obnovu a transformáciu na výstavné priestory. Genéza viacerých návrhov, pokusov a čiastkových výsledkov zaznamenáva meniaci sa názor na problematiku a možnosti vystavovania v tak náročnom kontexte, akým je synagóga od architekta Petra Behrensa. 

10.30-11.00  Alan Krajčír, Daniel Šubín:  Umenie a príroda stredoveku                      

Vytvoriť výstavu pre stredoveké umenie v súčasnej dobe nie je ľahká úloha. Zhodnú sa na tom aj "medievalisti", ktorí tvrdia, že novoveké vnímanie stredovej kultúry je už tak vzdialené od pôvodného významu diel a ich chápania v tej dobe, že už samotné expozície a prezentácie stredovekých diel pôsobia dnes akoby "cudzo a nezaradene". Aj keď sa často využívajú pôvodné stredoveké priestory pre ich inštaláciu, ich samotná interpretácia nemusí byť "pravdivá". Ešte náročnejšie je to pri výstavných priestoroch v nových resp. rekonštruovaných budovách, kde chýba aj "imitovaná" stredoveká atmosféra, sústredená v pôvodných stavbách vďaka  "patine" materiálu, mystike svetla a tieňa, či samotnej silnej vertikalite priestoru. Ako a či sa nám to vôbec podarilo, sa pokúsime ukázať na nedávno zrealizovanej výstave parížskych zbierok z Musée de Cluny pod názvom "Umenie a príroda v stredovekej Európe" na Bratislavskom hrade, ktorá už dokonca absolvovala aj svoj slovenský "re-make".

11.00-11.30 Peter Liška : Grafický dizajn vo vitríne / Vitrína v grafickom dizajne        

Prezentácia vybraných realizovaných výstav a expozícií s komentárom z pohľadu praxe grafického dizajnéra. Materiálové a technické možnosti aplikácie a spôsoby práce s obsahom a predmetmi - výstava ako priestorová kniha.

11.30-12.00 Braňo Matis

12.00-14.00 obed(individuálne)

BLOK II 14.00 - 15.30

14.00-14.30 Martin Jančok & Dušan Buran : Nestex (výklad na výstave)                             

Prezentácia je založená na reálnych skúsenostiach s prípravou konkrétneho výstavného projektu - Nestálej expozície Slovenskej národnej galérie (SNG Bratislava, Esterházyho palác, od januára 2014). Formou špecializovaného výkladu, spolu s jedným zo zúčastnených architektov - Martinom Jančokom, budú vysvetlené nielen motívy kurátorskej koncepcie ale tiež princíp spolupráce medzi kurátormi, architektmi a autormi vizuálu, ako aj možnosti a limity týchto vzťahov. Po vyše polročnej prevádzke je namieste aj krátka bilancia - s akou rezonanciou sa výstava doposiaľ stretla medzi návštevníkmi a ako s touto skúsenosťou naložiť do budúcnosti.

14.30-15.00 Michaela Lipková: Flowers for Slovakia. Mobilné výstava

Projekt Flowers for Slovakia od roku 2009 produkuje a prezentuje práce mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom mobilných výstavných projektov.  Za uplynulé štyri roky pod záštitou Fakulty architektúry a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR projekt produkčne zastrešil dva výstavné projekty, ktoré boli reinštalované na jedenástich miestach v Európe. Prezentácia predstaví skúsenosti a organizáciou dizajnérskych projektov putovného charakteru v slovenských podmienkach, od vývoja pôvodných autorských diel po participáciu na výstavných podujatiach rôzneho charakteru. 

15.00-15.30 Stano Masár: Unavená stena

Umelec sa vo svojom autorskom programe sústreďuje na dejiny výtvarného umenia ako aj na umenie samotné. Skúma umenie fungujúce v kontexte inštitúcií galérií a múzeí, v priestore, ktorý slúži a priori pre prezentáciu umenia. V projektoch ho zvýznamňuje, robí z neho živý organizmus s kontextuálnymi a inštitucionálnymi odkazmi. Tento priestor má v Masárových dielach novú komunikatívnu hodnotu, vďaka ktorým otvára diskurz o povahe a stave umenia dnes, ako aj miest, kde je vystavené.

Diela Stana Masára môžu byť považované za "vizuálne pasce", pohybujú sa na hrane medzi umením a ne- umením; novovytvorené situácie vytvárajúce novú realitu. Galéria sa tak stáva laboratóriom, miestom polemiky, v ktorom odkazuje na témy (ne)komunikatívnosti umenia, jeho naplnenosti / vyprázdnenia, únavu / vytrvalosti zobrazovať, (ne)funkčnosti, (ne)zmyslu.        

15.30-16.00 káva & čaj 

BLOK III

16.00-16.30 Kamil Zajíček, Beata Rakowská , Barbora Kundračíková: Virtuální prostory galerie

V rámci programu Středoevropského fóra připravuje od roku 2011 Muzeum umění Olomouc databázi středoevropského umění druhé poloviny dvacátého století (CEAD). V rámci tohoto virtuálního prostoru nabízí reálnou alternativu svým stálým expozicím - do nichž ovšem také zasahuje prostřednictvím audiovizuálních prezentací či elektronických průvodců. Všechny tyto aktivity spojuje osobité obsahové i formální řešení.

Cílem příspěvku je představit možnosti, které podobný přístup nabízí, také ale revidovat jeho potenciální slabá místa. Jednou ze zásadních otázek je mimo jiné ta, jakým způsobem tento virtuální prostor institucionálně spravovat a jakou míru otevřenosti vůči uživateli přitom dodržovat 

16.30-17.00  Patrik Safko:Virtuálna realita v galerijnej praxi Kunsthalle | Paradox 90               

V Synagóge - centre súčasného umenia, Galérie Jána Koniarka v Trnave uskutočnila kurátorka Jana Geržová v deväťdesiatych rokoch tri kurátorské cykly výstav - Umenie aury, Pamäť miesta a Vymedzenie priestoru. Keďže diela nebolo možné v rámci výstavného projektu Paradox 90., realizovaného v novootvorenej Kunsthalle v Bratislave v septembri 2014, po sedemnástich rokoch pre ich fyzickú neexistenciu opätovne vystaviť, hľadal sa spôsob, ako diela rekonštruovať a prezentovať širokej verejnosti. Výslednou zvolenou formou sa stala interaktívna prezentácia fotogrametrické postupy a prvky virtuálnej reality na platforme autonómnych tabletov Apple iPad Air, dovoľujúcich slobodný pohyb po celej ploche skutočného výstavného priestoru v Bratislavskej Kunsthalle, prenášajúca "real time" v 3D návštevníka galérie v priestore a čase do interiéru Trnavskej synagógy. 

17.00-17.30 Michal Čudrnák & Igor Rjabinin : Aplikácie a webstránky ako rozšírenie výstavných projektov SNG              

Na príklade projektov Soundwalk Strážky (audiosprievodca k stálej expozícii vo vysunutom pracovisku Kaštieľ Strážky http://soundwalk.sng.sk/) a webstránke k výstave Dve krajiny (http://dvekrajiny.sng.sk/) zhrnieme naše prvé skúsenosti s rozšírením výstav a expozícií o digitálne technológie. Pridáme niekoľko inšpiratívnych príkladov zo zahraničia a možných riešení toho, ako digitálne a výstavné projekty plánovať spoločne.

17.30-18.00 káva & čaj

18.00-19.30 ROUND TABLE / zhrnutie        

Magdaléna Kvasnicová (historička umenia, docentka FA STU Bratislava), Barbora Kundračíková (historička umění, Muzeum umění, Olomouc), Pavol Paňák (architekt, BKPŠ Bratislava), Pavel Choma (architekt, profesor VŠVU Bratislava)

Martin Vaněk (MG Brno), Dušan Buran (SNG Bratislava), Alexandra Kusá (SNG Bratislava)

Informace

Datum a čas
od 20/10/2014 10:00
do 21/10/2014 19:00
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum (21/10 SNG - Slovenská národná galeria)
Typ akce
kolokvium

Mapa stránek