Rajlich 100

The content is not available in english.

Information

Exhibition
25/9/2020 - 28/2/2021
Entrance fee
Kombinované vstupné do všech výstav Rajlich 100: 120 / 60 / 220 Kč (základní / snížené / rodinné)
Building
Pražák Palace (a Místodržitelský palác)
Date of exhibition opening
24/9/2020 16:00

Sitemap