Josef Hoffmann – Otto Prutscher

Výstava v Rodném domě Josefa Hoffmanna poukazuje na provázanost a konzistenci vídeňské umělecké scény, která se formovala na konci 19. století kolem Wiener Sezession a popisuje vztah mezi učitelem Josefem Hoffmannem a jeho žákem Otto Prutscherem. Patřil k nejbližším Hoffmannovým spolupracovníkům a jedním z kmenových designérů Wiener Werstätte. Pracoval také jako architekt a některé jeho stavby se nachází i na našem území (Krnov, Ústí nad Labem).

Zakladatelé nejpokrokovějšího uměleckého vzdělávacího ústavu v rakousko-uherské monarchii, kterým byla Uměleckoprůmyslová škola ve Vídni, si kladli na cíl vychovávat umělce, jež budou "plnit všechny požadavky uměleckého průmyslu" a kteří budou"spojovat krásu a výrobu". Otto Prutscher tyto představy naplňoval díky své všestrannosti a rozsahu práce zcela svrchovaně. Podle návrhů Otty Prutschera vznikly mimo jiné vily v Krnově nebo Ústí nad Labem a s českými zeměmi jej spojuje také to, že jeho rodiče tvořili česko-moravský pár.

Otto Prutscher patří mezi první absolventy, kteří končili Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni poté, co na ni byli jako profesoři povoláni jedni ze strůjců vídeňské moderny Josef Hoffmann a Koloman Moser. Prutscher se nevyrovná svým učitelům v jasnozřivosti, s jakou tyto osobnosti určovaly další umělecké směřování prvních dvou dekád 20. století. Zcela jistě se jim ale vyrovná v míře talentu a pracovitosti, které vedly k tomu, že Otto Prutscher za sebou zanechal dílo mimořádného rozsahu, které sahá od šperků přes knižní vazby, návrhy porcelánových nebo skleněných souborů, textilií, koberců, nábytku až k návrhům interiérů a architektonickým projektům vil nebo obytných domů. Jeho návrhy byly určeny pro velmi náročné umělecko-řemeslné zpracování stejně jako pro sériovou výrobu. Vedle exkluzivních dílen Wiener Werkstätte, kde byl také od roku 1914 Prutscher podílníkem, byly jeho návrhy realizovány ve firmách Augarten, Bakalowits, Keramo, Lobmeyr, Prag Rudniker nebo Thonet.

Jméno Otto Prutschera se začalo dostávat do povědomí veřejnosti záhy po jeho absolutoriu školy také díky tomu, že se jeho ženou stala Helen Süssmandl, která pocházela z bohaté židovské rodiny. I díky tomu se Prutscher dostával k novým zákazníkům, kteří v nově formulovaném uměleckém stylu spatřovali adekvátní formu, která potvrzovala jejich nabyté postavení a z toho plynoucí životní styl.

Joseph Lux, jeden z mnoha kritiků, kteří se k úspěšnému působení Otto Prutschera vyjadřovali, v roce 1917 napsal, že Prutscher "není žádný dirigent orchestru jako Otto Wagner nebo Obrich; ve srovnání s nimi je umění Otto Prutschera Wiener Hausmusik…" Jiný kritik Max Eisler ve svém článku z roku 1920 napsal, že Prutscher je "úspěšným naplňovatelem chutí střední třídy" a že je umělcem, který "stojí mezi tradicí a modernou". Tato hodnocení dobře ilustrují Prutscherovo dílo i dnes s tím rozdílem, že jsou zároveň dokladem obrovského vlivu okruhu umělců kolem Wienner Werkstätte na vytváření moderního životního stylu.

 

Informace

Výstava
1/7/2019 - 27/10/2019
Kurátor
Rainald Franz, Rostislav Koryčánek
Budova
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Datum vernisáže
30/6/2019 12:00

Mapa stránek