Souborné dílo

Čestné uznání mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014

Souborné dílo je založeno na rozsáhlé sbírce, která se v průběhu let shromáždila kolem Bienále Brno - vlastně přesněji řečeno na reprodukcích těchto děl v katalozích, doprovázejících každý ročník bienále. Když si člověk prohlíží tyto materiály, připadají mu jaksi zploštělé, sériové, mimo kontext a mlhavého původu - do jisté míry srovnatelné s účtem na Instagramu nebo se stránkou Tumblr - přesto nás však detaily jednotlivých grafických návrhů stále oslovují. Rozpor mezi nevýraznou plochou a živoucími jednotlivostmi nás fascinuje. Co však takové rozhodující maličkosti vypovídají o zárodcích myšlenkových procesů? Autorky se rozhodly vyjít z těchto detailů a postavit na nich zkoumání vlastní praxe, konfrontovat materiál z archivu bienále s vlastní prací a položit si otázku, jaký typ rozhodnutí musí grafický designér dělat: na formální úrovni, na koncepční úrovni a v návaznosti na kulturní, ekonomické a technické podmínky naší doby.

V rámci Mezinárodní přehlídky: Studentské práce udělila mezinárodní porota 26. Bienále Brno 2014 čestné uznání nizozemské škole grafického designu Werkplaats Typografie, a to za práce čtyř jejích absolventek. Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas a Corina Neuenschwander pro 27. Bienále Brno byly vyzvány, aby připravily výstavu, která odrazí jejich subjektivní pohled na současný grafický design a jejímž výchozím bodem bude rozsáhlá sbírka akvizic, získaných od samých počátků Bienále Brno v 60. letech do sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně.


Informace

Výstava
16/6/2016 - 30/10/2016
Kurátor
Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas, Corina Neuenschwander
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum (Respirium)
Otevírací doba
st - ne od 10 do 18 h, čt od 10 do 19 h
Datum vernisáže
18/6/2016 18:00

Mapa stránek