Které zrcadlo chceš olizovat?

Výstava mezi realitou a fikcí, situovaná v reálném a fiktivním prostoru

Které zrcadlo chceš olizovat? představuje díla, ve kterých realita (nebo fikce?) udělala odbočku.

Výchozím bodem projektu Které zrcadlo chceš olizovat? je předpoklad, že když je něco vytištěno, stává se 'to' skutečnějším.

Skládá se jak z vypůjčených artefaktů, tak z nových, pro tuto výstavu speciálně vyrobených prací z oblasti grafického designu. Z této konstelace vzniká heterotopie, kde je vše reálné, ale zároveň se odklání k fikci, a naopak.

Výstava, jež dokazuje existenci alternativních vesmírů.

Všechny exponáty jsou skutečné.

Výstava nebude omezena pouze na prostor galerie, ale odehraje se i ve městě, na autobusových zastávkách, ve filmových programech, rozhovorech, knihkupectvích a na dalších místech nacházejících se mimo bezpečí "bílé krychle". Kde jinde totiž lépe ukázat grafický design nežli v jeho přirozeném prostředí?

Výstava vznikla ve spolupráci s Frans Masereel Centrum v Belgii.

Informace

Výstava
16/6/2016 - 30/10/2016
Kurátor
Åbäke, Sofie Dederen, Radim Peško
Budova
Pražákův palác
Otevírací doba
st - ne od 10 do 18 h, čt od 10 do 19 h
Datum vernisáže
17/6/2016 18:00

Mapa stránek