Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce

POZOR! Výstava Václava Stratila Nedělám nic a jiné práce končí již 31/7!

 Vloni se Václav Stratil stal laureátem Ceny Michala Ranného, udělované Společností přátel Moravské galerie a Moravskou galerií v Brně etablovaným představitelům českého výtvarného umění s přihlédnutím k jejich vlivu na mladší generace. V případě Václava Stratila navíc ocenila autora s přímým vztahem k brněnskému kulturnímu prostředí. Výstava Nedělám nic a jiné práce je proto příležitostí přiblížit dílo autora se svébytným postavením v rámci současného českého výtvarného umění a zároveň významně ovlivňujícího klima lokální umělecké scény posledních dvou desetiletí.

Stratil přišel do Brna v roce 1998 za základě nabídky pedagogické pozice na Fakultě výtvarných umění VUT. Intenzivní komunikace se studenty zanechala stopy v poetice několika generacích mladých umělců a zároveň přispěla k transformaci Stratilových vlastních uměleckých východisek. V průběhu takzvaného "brněnské období" plynule navázal na práci z 90. let a obohatil ji o nová témata, obsahy a výrazy. Transformativní roli sehrál objev barevných pastelek coby výtvarného prostředku po roce 2002, jež Stratila vedl k uvažování o nedogmatičnosti, spontaneitě a komunikativnosti dětského výtvarného projevu. Charakteristickým rysem "brněnského období" se tak postupem času stal důraz na svobodný pohyb znakovými a symbolickými systémy, dadaistická hravost, humor, významová ambivalence a zhodnocování spontánních podnětů.   

V základních obrysech se ale ani v letech 1998-2015 Stratilova tvorba nevymyká zkušenostem z předchozích období. Jejím hlavním těžištěm zůstalo pozorování sebe sama coby "nejdostupnějšího" lidského subjektu. Velký význam je přitom přikládán ponoru do tvůrčího procesu a různé způsoby prožívání času a práce.

 

Informace

Výstava
29/5/2015 - 31/7/2015
Kurátor
Jiří Ptáček
Vstupné
V 80/40 Kč, R 150 Kč, S 30 Kč
Budova
Pražákův palác
Datum vernisáže
28/5/2015 18:00

Mapa stránek