Off-White Paper. O Bienále Brno a o vzdělávání

26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014

Mezinárodní bienále grafického designu Brno se již více než padesát let snaží reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

Tématem letošního ročníku je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace.

......................................................................................................................................

Vzdělávání znamená individuální rozvíjení dovedností, znalostí a porozumění, ale i celospolečenskou aktivizaci a přeskupování zdrojů i lidí. Projekt Off-White Paper, pojatý jako "vizuální čítanka" 26. mezinárodního bienále grafického designu, se zaměřuje právě na tento aspekt.

Bienále Brno už od roku 1963 představuje to nejlepší z grafického designu v celosvětovém měřítku. Zajímalo nás, jaké je pedagogické zázemí takto prokázané excelence. Vzali jsme si tedy seznamy autorů přijatých prací z posledních pěti ročníků Bienále Brno a pustili jsme se do jednoduché kvantitativní analýzy jejich školního profilu. Ve které zemi a na jaké škole studovali? Jaká je ekonomická realita často zastoupených zemí a škol? Kolik studentů na každý obor každoročně přijmou a kolik z nich dostuduje? Kolik musí studenti za vzdělání platit? A nakonec: existují nějaké logické souvztažnosti mezi některými z výše uvedených skutečností?

Náš výzkum se přirozeně zaměřil spíše na kvantitu než kvalitu. Při svém experimentu zaměřeném na zjištění a prezentaci některých základních skutečností o vzdělávání v oboru grafického designu, tak jak se (selektivně) projevovaly v posledním desetiletí na Bienále Brno, jsme nezaujatě pracovali pouze s čísly. Kniha i doprovodná výstava vycházejí z principu Isotype (International System of TYpographic Picture Education - Mezinárodní systém vzdělávání pomocí typografických obrazů), a proto jejich základ tvoří soubor obrazových grafů.

Autoři: Sulki & Min Choi (KR)

Tato publikace vznikla na základě zadání kurátorů 26. Bienále Brno 2014.

 

Informace

Výstava
19/6/2014 - 26/10/2014
Kurátor
Tomáš Celizna, Radim Peško, Adam Macháček
Autor
Sulki a Min Choi (KR)
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum (Camera)

Mapa stránek