Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách

Friedrich Ohmann patřil k nejvýznamnějším středoevropským architektům v době kolem roku 1900 a jeho četná díla jsou rozeseta na ose mezi Splitem a Magdeburgem. V letech 1899-1907 vedl dostavbu císařského sídla ve Vídni a od roku 1904 byl profesorem architektury na tamní Akademii výtvarných umění. Přestože zaujímal významné společenské pozice, těšil se pověsti moderního umělce.

Výstava se koná ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.

Výstava vznikla jako součást projektu aplikovaného výzkumu Katedry teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze "Umění, architektura, design a národní identita", který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.


Informace

Výstava
14/3/2014 - 25/5/2014
Kurátor
Markéta Vejrostová
Autor
Jindřich Vybíral
Vstupné
80/40 Kč
Budova
Pražákův palác
Datum vernisáže
13/3/2014 18:00

Souvislosti

Tiskové zprávy
Přejít do tiskového servisu

Mapa stránek