VOLIÉRA No. 1. Oděvní silueta v současné české módní tvorbě

První výstavní projekt Voliéry představí práce současných českých módních designérů a jejich pohled na ztvárnění oděvní siluety.

Název Voliéra je pro výstavu zvolen zcela záměrně, prvotní inspirací je skutečná ptačí voliéra s poletujícím pestrobarevným ptactvem, kde ara hyacintový sdílí jeden prostor s hejnem volavek stříbřitých. Jedná se o specifické prostředí a v přeneseném slova smyslu o platformu pro prezentaci široké škály autorů, věnujících se určitému oboru či tématu.

První výstavní projekt se zaměří na práce současných českých módních designérů a jejich ztvárnění oděvní siluety. Právě způsob utváření a podoba oděvní linie ovlivnili charakter a komplexní atmosféru jednotlivých historických epoch. Smysl pro experiment a tendence k minimalismu definovaly módní tvorbu 20. století. Oděv ohraničený vnějším obrysem, se sám o sobě stává sochou - objektem, nekopíruje pouze tvar těla, ale předkládá nové prostorové vztahy člověka a okolního prostředí. Současné pojetí siluety vrůstá do života, spoluexistuje a vyvíjí se společně s čistým až architektonicky budovaným detailem. Výstava přinese reflexi shrnující současné tendence směřování českého oděvního designu a podobu oděvní siluety dnes.

Voliéra No. 1 představí autorskou tvorbu začínajících módních designérů i renomovaná jména domácí oděvní tvorby - Hanu Frišonsovou, Martina Havla, Zdenku Imreczeovou, Pavla Ivančice, Jindru Jansovou, Petru Kafka, Ivanu Kaňovskou, Libora Komosného, Lucii Královou, Zuzanu Kubíčkovou, Denisu Novou, Petru Pluháčkovou, Jakuba Polanku, Radku Sirkovou a Annu Tuškovou (Chatty), Antonína Šimona, Lenku Štěpánkovou, Viktorii Vittori a Hanu Zárubovou.


Pozvánka herečky Ivy Pazderkové, patronky výstavy:

Sdílejte video na Youtube  VideaMG

Workshop Silueta versus dekor

Autorka Jitka Petřeková
Ideově tvůrčí víkend profesionálních oděvních designérů se uskutečnil v rodišti významného architekta a designéra vídeňské secese a moderny Josefa Hoffmanna. Snažíme se touto cestou demonstrovat, že umělecké hodnoty secese a moderny mohou být stálou inspirací a přínosem pro soudobý design. Jedná se o  aktuální reflexi těchto modernistických úvah. Prostřednictvím workshopů s profesionálními designéry se Moravská galerie v Brně podílí na podpoře současného designu a nemalou měrou upevňuje i svou pozici muzea jako sbírkotvorné instituce.

Workshop Silueta versus dekor proběhl letos v Brtnici poprvé a ve spolupráci s Olo Křížovou. Byl zacílen na bezprostřední inspiraci geniem loci rodného domu a rozsáhlé návrhářské tvorby Josefa Hoffmanna. Náměty a impulzy k vytvoření konkrétních modelů koncepčně vycházely také z historických souvislostí na počátku 20. století - radikální proměny oděvní siluety, umělecké šaty, obliba folklorních motivů ad. Součástí workshopu byla také prohlídka Hoffmannovy sbírky lidových textilií.

Workshopu Silueta versus dekor se zúčastnili renomovaní oděvní návrháři, držitelé mnoha prestižních ocenění; Aleš Šeliga a Bára Šeligová (alešbáry), Jindra Jansová, Petra Kafka, Ivana Kaňovská, Zuzana Kubíčková, Jakub Polanka a Alžběta Presová.

Výsledky workshopu Silueta versus dekor v RDJH doplní výstavu Voliéra No.1 - oděvní silueta v současné české módní tvorbě  a autentické modely renomovaných návrhářů se veřejnosti představí také v podobě módní performance v UPM v Brně, která proběhla v neděli 19. ledna 2014.  

Videopozvánka:

voliera workshop.JPGSdílejte video na Youtube VideaMG

Voliera_popisky_web.jpg

Přečtěte si rozšířené popisky z výstavy

Konání výstavy
Projekt bude prezentován v prvním patře Uměleckoprůmyslového muzea MG, v prostorách Respirium a Camera. Respirium seznámí návštěvníky s podobami oděvní siluety v současné české módní tvorbě, prostor Camery představí výsledky tvůrčího workshopu Silueta versus dekor. Tato část výstavy bude ukončena již 19/1/2014 derniérou s módní performancí. Výstava v Respiriu v částečně pozměněné podobě bude pokračovat až do 18/5/2014.

voliera_ilustracni.jpg

Mapa stránek