Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků

Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, brněnského profesora botaniky, ale především průkopníka vědecké kinematografie světového významu. Nahlíží na časosběrný film jako vědeckou metodu výzkumu fyziologie rostlin z perspektivy experimentální dimenze obrazových záznamů. S až minimalistickým filmovým přístupem se opírá o podstatu základních elementárních hodnot života: tj. světlo, voda, pohyb, síla s primárním zaměřením na rostlinnou říši.

Výstavní projekt, který je věnován osobnosti, práci a dílu brněnského profesora botaniky a průkopníka vědecké kinematografie mezinárodního významu Jana Calábka (8. 3. 1903 Výkleky - 29. 1. 1992 Brno), propojí aspekt časosběrné kinematografie jako vědecké metody výzkumu fyziologie rostlin s dosud opomíjenou uměleckou dimenzí obrazových záznamů. Tematicky představuje mnohovrstevnatost Calábkových odborných botanických studií zabývajících se morfologií květu, květenstvím, rozmnožováním rostlin, rostlinnou fyziologií, růstovou korelací a pohyby rostlin z perspektivy obrazového zpřístupnění filmovým médiem.

Hlavní pilíř výstavy vychází z filmografie Jana Calábka, čítající cca 55 vědeckých, výzkumných, populárně-vědeckých a výukových filmů z let 1929-1988. Stvrzuje a přibližuje přirozenost vztahu vědce k zobrazovacím technikám fotografie, filmového záznamu a experimentu. Originalita a vysoká vědecká i umělecká hodnota časosběrné filmové tvorby Jana Calábka je podtržena profesní kombinací vědce, pedagoga, kameramana a režiséra. Stvrzena je řadou domácích i zahraničních ocenění (Německo, Francie, Itálie, USA, Maďarsko, Uruguay a další), stejně tak zařazením stého výročí narození Jana Calábka na seznam významných kulturních výročí UNESCO v Paříži (v roce 2003).

Záměrem výstavy je představení osobnosti profesora Jana Calábka a přiblížení jeho významu v přímé provázanosti se světovými osobnostmi dějin přírodních věd a vědecké kinematografie, jako byli např. Lucien Bull, Jean Painlevé, Étienne-Jules Marey (Francie), Wilhelm Pfeffer (Německo), stejně tak v českém prostředí Vladimír Úlehla, Silvestr Prát a další. Na výstavu je možno nahlížet z perspektivy široké škály pohledů na přírodní úkazy, vědu, vzdělávání, techniku, umění i experiment. Nabízí návštěvníkům nevšední zážitek obrazu pohybu z mikrosvěta rostlinné říše lidským okem nezachytitelným.

 

Informace

Výstava
26/4/2013 - 28/7/2013
Kurátor
Pavlína Vogelová
Vstupné
40/20 Kč
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum (Respirium)
Otevírací doba
St-Ne: 10-18h, Čt: 10-19 h, Po, Út: zavřeno
Datum vernisáže
25/4/2013 18:00

Mapa stránek