The Best of...

Výstava zamýšlená jako součást připomínky 50. výročí založení Moravské galerie v Brně si klade za úkol přiblížit život muzea umění co nejširšímu publiku. Východiskem pro její koncepci je uplatnění poněkud provokativního principu, kdy je výběr a výsledná skladba exponátů svěřena do rukou neprofesionálů - zajímavých osobností pocházejících z různých profesních i společenských oblastí. Jednotlivá díla tak budou vybírat například veřejné osoby, lidé mající praktická povolání, na koncepci výstavy se budou podílet i kolegové kurátoři, lidé z příbuzných uměleckých oborů nebo tzv. idolové z řad zpěváků či herců. Formou krátkých popisků, citací, popřípadě fotografi í se návštěvníci dozvědí, co jednotliví lidé zvolili a jaký k tomu měli důvod. Projekt se snaží ukázat, že při koncipování výstavy lze pracovat s lidmi pohybujícími se vně muzeální či galerijní instituce, vycházet z jejich hodnot, pojmů a klasifi kace světa.

Moravská galerie v Brně tímto projektem navazuje na ideu sběratelství a zároveň se pokouší mapovat rozmanitost vkusu. Atraktivita projektu leží jednak ve sféře umělecké - na výstavě budou představeny exponáty napříč celým spektrem sbírkového fondu MG - a také ve sféře mimoumělecké, která spočívá ve výběru atraktivníchexterních spolupracovníků z řad veřejnosti. Vychází z předpokladu, že zdánlivě laskavý ráz muzeálních institucí ve skutečnosti představuje složitě kódovaný mechanismus, který aktivně odděluje prostor umění od okolního světa. Také diváci sehrávají mnohem důležitější roli než dříve, dotvářejí jednotlivé instalace i samotná díla, je od nich očekávána interaktivita, jsou zapojováni do uměleckého života. Zažité konvence a muzeální strategie střídá potenciál vstřícnosti, her možných významů včetně zkoumání a manipulace s muzeálním kontextem.

Vstupné 100/50 Kč, rodinné 220 Kč, skupinové 30 Kč/os.

Speciální akce k výstavě
Se vstupenkou z výstavy The Best of… můžete navštívit stálé expozice Moravské galerie v Brně s 50% slevou (platí pro Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum a Místodržitelský palác).
Akce platí i naopak, se zakoupenou vstupenkou ze stálé expozice můžete navštívit aktuální výstavu The Best of... s 50% slevou.
Podmínka akce:
Vstupenka musí být zakoupena za plné/poloviční/rodinné vstupné. Zvýhodněnou nabídku lze využít do 23/10/2011.

Soutěž k výstavě
Přichystali jsme pro vás soutěž, ve které můžete hrát o ceny věnované přímo laickými kurátory! Odpovězte na soutěžní otázky pod následujícím odkazem. Pokud se na výstavu teprve chystáte, odpovědní formulář bude k dispozici také přímo na výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG, Husova 14. Více informací naleznete také pod aktualitou v souvislostech této stránky. Odpovědni formuláře odevzdejte nejpozději do 23/10/2011.
- Výsledky soutěže

Odpovědních lístků se sešlo celkem 164. Do slosování byl zařazen každý, kdo v době konání výstavy správně zodpověděl všech deset otázek k výstavě. Výhry do soutěže věnovali přímo laičtí kurátoři, kteří sestavovali výstavu The Best of… Ze správných odpovědí jsme vylosovali osm výherců a rozdělili následující ceny:
2x Tričko University of California, Berkeley - věnoval fyzik P. Hořava
Fotografie s podpisem - věnovala moderátorka A. Banášová
Publikace a rozhlasový dokument na CD dle výběru muzikologa - věnoval muzikolog M. Štědroň
Jednodenní jízdenka SONE+ pro cestování po JMK - věnovala komandující L.
Antoníčková
Whisky a doutník primátora města Brna / věnoval primátor R. Onderka
Poukaz v hodnotě 1000 Kč do Café Fara v Klentnici - věnoval architekt M. Štěpán
Poukaz v hodnotě 1000 Kč do brněnské restaurace - věnovala servírka Z. Holíková
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a gratulujeme vylosovaným. Výherci byli kontaktováni a výhry jim byly předány.

 

Informace

Výstava
19/8/2011 - 23/10/2011
Kurátor
Petr Ingerle
Vstupné
100/50 Kč, R 220 Kč, S 30 Kč/os.
Budova
Uměleckoprůmyslové muzeum
Datum vernisáže
18/8/2011 17:00

Mapa stránek