Obrazy mysli / Mysl v obrazech

Obrazy mysli / Mysl v obrazech je výstava připravená ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Jedná se o mimořádný výstavní projekt, jehož smyslem je představit lidskou mysl tak, jak ji zprostředkují různé druhy a typy uměleckých i vědeckých obrazů od středověku až do současnosti.

Fotogalerie k výstavě:

Video z výstavy - NOVÉ:

video_OMMO.jpg

UPOZORNĚNÍ:
Výstavu provází zvýšená bezpečnostní opatření. Před vstupem do výstavy je vyžadováno odložení kabátů v šatně. Tašky, kabelky a batohy větších rozměrů není možné brát s sebou do výstavy a je třeba je odložit v šatně, k dispozici jsou také uzamykatelné skříňky. Ve výstavě není dovoleno pořizovat fotografie ani videozáznam.

Pro mimořádný zájem o návštěvu výstavy prodlužujeme otevírací dobu. Poslední týden je v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Husova 14 otevřeno až do 20 hodin.
Doporučujeme využít k návštěvě prodlouženou otevírací dobu, po 18 hodině je ve výstavě méně návštěvníků a nemusíte tak případně čekat ve frontě.

AKTUÁLNÍ doprovodný program výstavy:

Čtvrtek 15/3/2012
16 h
Lektorský výklad na výstavě / Zdarma k ceně vstupného.

Pátek 16/3/2012
10 h Měření aktivity mozku


Sobota 17/3/2012

16 h Lektorský výklad na výstavě / Zdarma k ceně vstupného.
10-17 h Záhada mysli: Záhada osobnosti / filmová projekce
17 h Záhada mysli / debata s režisérkou Monikou Rychlíkovou / Zdarma k ceně vstupného.

Neděle 18/3/2012

10 h Měření aktivity mozku
13 a 14 h Mensa ČR: Testování IQ / Vstupné 290/190 Kč
16 h Měření inteligence a Mensa / Václav Fořtík / přednáška / Vstupné 40 Kč
17:40 h Měření aktivity mozku

VÝKLADY VE VÝSTAVĚ
Zdarma k ceně vstupného.
Lektorské výklady v českém jazyce
čt 15/3 16 h
so 17/3
16 h


FILMOVÝ DOKUMENT MYSLI
Záhady duše (Monika Rychlíková, Česká televize 2010-2011), poslední díl filmového cyklu. se zakoupenou vstupenkou z výstavy.
So 17/03/2012 Záhada osobnosti (25 min) od 10 do 18 hodi
- v 17 h debata s režisérkou Monikou Rychlíkovou a spolutvůrci cykluANOTACE VÝSTAVY
23/7 - 31/10/2011 (Drážďany)

9/12/2011 - 18/3/2012 (Brno), vernisáž výstavy 8/12/2011 neveřejná, vstup pouze po předložení pozvánky

Obsáhlý a mimořádný výstavní projekt, připravený Moravskou galerií v Brně ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, stojí na rozhraní mezi uměleckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli. Jeho cílem předložit komplexní obraz lidské mysli, jak jej zprostředkují různé druhy a typy historických i současných, uměleckých i vědeckých obrazů. Výstava poskytne návštěvníkům jedinečnou možnost poznat tento těžko postižitelný jev a vedle estetického prožitku nabídne i velké množství nových poznatků. Specifickým záměrem projektu je poukázat na možnosti rizika nových zobrazení mysli a také zpochybnit tradiční dělítko mezi vědeckými a uměleckými obrazy a hodnotami, které jim přikládáme a jež s nimi spojujeme. Cílem projektu, analyzujícího "obrazy mysli" jako vícevrstvý obraz člověka a jeho chápání sebe samého, je iniciovat široký dialog mezi vědou a kulturou.

Současný dynamický rozvoj neurovědy a kognitivních věd vytváří potřebu i příležitost pro nové formy spolupráce a dialogu mezi medicínskými a humanitárními obory, ale také mezi vědou a uměním. Projekt poskytne pohled na historii a okolnosti procesů "čtení mysli z obrazů", na to, jak různí specialisté - od filozofů přes radiology a psychoanalytiky po historiky umění - interpretují své obrazy a jak se pro ně mysl v obrazech zjevuje.

Výstava představí široké spektrum exponátů: od středověkých medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů přes lékařské ilustrace 19. století po současné high-tech biomedicínské obrazy a vizualizace. Dále to bude široké spektrum výtvarných projevů různého původu, které zobrazují fungování mysli - jako například renesanční portréty představující "hnutí mysli" či ukázky čínské krajinomalby, vytvořené jako jednoznačné metafory lidské mysli, umělecká díla klasického modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu. Mimo tuto "ikonografi i mysli" nabídne výstava i díla pracující s formálními strukturami poněkud subtilnějším způsobem a umožňující vnímavému divákovi také sebereflexivní pohled na práci jeho vlastní mysli v okamžiku, kdy se střetává s obrazem.

Mapa stránek