Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design

Autorská výstava připravená hostujícím kurátorem Bienále Brno 2010 Rickem Poynorem

Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design odhaluje existenci alternativní tradice v grafickém designu.

Surrealistické hnutí se ve 20. a 30. letech dvacátého století zaměřovalo především na literaturu, malbu, fotografii či objekt a surrealistické vydavatelské počiny pouze naznačují, jak by do důsledku dotažený surrealistický grafický design či typografie mohla vypadat. Mnohé z nejvíce sugestivních raných příkladů pocházejí z Československa, kde se surrealismus projevoval dlouhodobě. Postupem času surrealistické myšlenky a obrazy hluboce ovlivnily vůdčí osobnosti ve všech oblastech umění a designu, takže v 60. letech již byl vliv surrealismu nedílnou součástí grafické komunikace ve světě. Cosi tísnivého mapuje tuto nesoustavnou vývojovou linii až do dnešních dob. Díla se silnou vazbou na surrealismus se objevují jedině tehdy, když se najde grafik či grafický designér naladěný na tuto vlnu myšlení, snění a představivosti. Většinový grafický design se podřizuje nepsaným pravidlům a vykazuje smysl pro systém a profesionální vkus, což přináší na jedné straně pořádek, ale na druhé straně také jistá omezení. Obrázky a grafika na výstavě Cosi tísnivého se vymaňují z uvedených byrokratických hranic, následují podněty nepředvídatelné, subjektivní, snové logiky a docilují tak své vlastní rovnováhy a formy. Dokazují, že i grafický design může být někdy prostředím, kde se můžeme setkat s něčím podivným, fantaskním a tísnivým, kde můžeme objevit ztracený smysl pro záhady a prožít onu konvulzívní krásu, okouzlení a údiv, jež surrealisté nazývají "zázračnem". Výstava Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design představuje tvorbu designérů a uměleckých grafiků, mezi nimiž jsou zastoupeni: Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Karel Teissig, Josef Vyleťal, Zdeněk Ziegler (ČR); Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Franciszek Starowieyski, Bronislaw Zelek (Polsko); Laboratoires CCCP, M/M Paris, (Francie); Grandpeople (Norsko); Andrzej Klimowski, Vaughan Oliver, bratři Quayovi, Graham Rawle (UK); Elliott Earls, Edward Fella, Jonathon Rosen, Stefan Sagmeister, Brian Schorn (USA).

 


Informace

Výstava
23/6/2010 - 24/10/2010
Kurátor
Rick Poynor
Vstupné
do každé ze tří budov 80 Kč plné / 40 Kč poloviční 170 Kč rodinné 25 Kč / os. skupinové 
jednorázové do všech budov – platí po celou dobu bienále, ale pouze pro jeden vstup do každé budovy 160 Kč plné / 80 Kč poloviční
permanentka opravňující k opakovanému vstupu 300 Kč plné / 150 Kč poloviční 500 Kč rodinné 80 Kč / os. skupinové
Budova
Pražákův palác
Datum vernisáže
22/6/2010 19:00

Mapa stránek