Neregulováno. Prales ve fotografii

Vhledem ke kulatým výročím vyhlášení přísné ochrany Žofínského pralesa (170 let) a Boubínského pralesa (150 let) lze rok 2008 nazvat Rokem českých pralesů. Přestože je "osmičkový" rok spojován s jinými význačnými událostmi českých dějin, patří naše pralesní rezervace k nejdéle chráněným v Evropě. Výstava Neregulováno! Prales ve fotografii vznikla z podnětu vědeckých pracovníků brněnského oddělení ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice. Tomáš Vrška, vedoucí týmu pralesních badatelů, je jedním z autorů textové části katalogu, na níž se dále podílejí Antonín Dufek, kurátor fotografické sbírky Moravské galerie v Brně a Dana Zajoncová a Karel Stibral z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Umělecké fotografie tak budou uvedeny do mezioborových kontextů a výstava se bude obracet k širšímu než jen uměleckému publiku. Výstava shromažďuje fotografie pralesů od třicátých let 20. století do současnosti (v katalogu budou navíc reprodukovány i fotografie Boubína od Jindřicha Eckerta z konce 19. století). Starší fotografie pocházejí většinou z fotografické sbírky Moravské galerie v Brně a jejich autory jsou mimo jiné Jaromír Funke, Josef Sudek a nejvýznamnější fotograf pralesů Rudolf Janda. Z dalších "specialistů na pralesy" jsou to Petr Helbich a Herbert Thiel. Novější fotografie jsou od amatérských fotografů i od významných profesionálů a pedagogů (Bohumír Prokůpek, Miloš Šejn). Vedle fotografií navazujících na iluzivní zpodobování přírody vystavují i experimentující umělci tvořící v kontextu současné výtvarné scény (Vojtěch Fröhlich, Pavel Hayek, Jiří Šigut). Mimořádně významná je účast nové tvůrčí generace, nejmladšímu účastníkovi je 23 let. Celkem budou vystavena díla třiceti umělců. Autoři výstavy vycházejí z předpokladu, že hodnotou, kterou chceme v přirozených lesích chránit, není v prvé řadě původnost porostu. Není jí ani ochrana konkrétního druhu, dokonce ani celkové druhové rozmanitosti. S ohledem na obrovský tlak, jaký lidská společnost na své prostředí vytváří, považujeme za důležité ocenit místa, kde se může projevovat divokost, vlastnost prostá přímého lidského vlivu. Zastáváme názor, že tato místa v budoucnosti sehrají důležitou roli při orientaci v problematice ekologické krize.

Ministerstvo životního prostředí České republiky Lesy ČR Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Veronica Vesmír Ekolist Lesnická práce Příroda FotoVideo Živa

Fakulta sociálních studií MU, katedra environmentálních studií Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 

Informace

Výstava
16/10/2008 - 11/1/2009
Kurátor
Antonín Dufek a Dana Zajoncová
Vstupné
plné 50 Kč poloviční 25 Kč skupinové 15 Kč/os. rodinné 110 Kč
Budova
Místodržitelský palác
Datum vernisáže
15/10/2008 18:00

Mapa stránek