Intervence v ART IS HERE: Jan Štursa

Ve "verni den" 24. září nebudeme otevírat jen velké výstavní projekty Rajlich 100 a Rafani nebo nové knihkupectví v Místodržitelském paláci, ale také novou intervenci Jana Štursy do expozice ART IS HERE (Nové umění). 

Jan Štursa (1880 - 1925): Kresby

Kresby významných českých sochařů tvoří pozoruhodnou sondu do vývoje výtvarných idejí i konkrétních realizací. Štursovy kresby představují první část z cyklu komorních výstav, které budou probíhat v kabinetu stálé expozice moderního umění. Zatímco před první světovou válkou sloužila Štursovi kresba pouze jako prostředek k zachycování volných sochařských představ a vyznačovala se idealizací lidské postavy, v roce 1914 se rapidně mění mentální obsah kreseb i jejich formální stránka ve prospěch vizuální autentičnosti. Některé z těchto dynamických kreseb dokládají genezi jedné z notoricky známých Štursových plastik - Raněný (1921). Východiskem pro ni byl skutečný zážitek ze zákopů na haličské frontě.

Jan Štursa

Jan Štursa, Studie klesajícího vojáka, 1914, lavírovaná kresba perem

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
16/9/2020

Mapa stránek