Křest publikace Whatever Jiřího Valocha a výstava Milana Maura

Srdečně vás zveme do Pražákova paláce Moravské galerie dne 6.9.2018 >>>

PROSTOR PRO KNIHU: KŘEST PUBLIKACE WHATEVER: TEXTY JIŘÍHO VALOCHA 1969-1989 + INTERVENCE DO STÁLÉ EXPOZICE ART IS HERE MILANA MAURA: PROJEKTY 

Program: 

od 18:00

Milan Maur: Projekty, vernisáž intervence do stálé expozice ART IS HERE v Pražákově paláci.

Křest publikace Whatever: antologie textů Jiřího Valocha 1969 - 1989. Událost proběhne za přítomnosti autora u příležitosti oslav jeho 72. narozenin. V průběhu křtu představíme i limitovanou signovanou re-edici Valochových konceptuálních děl. Křest se uskuteční v expozici ART IS HERE.

křest valoch

Podrobný popis: 

Milan Maur: Projekty
V Plzni žijící autor vychází z konceptuálního myšlení 70. let a jeho práce patří do okruhu autorů reflektovaných Jiřím Valochem. V rámci intervence do stálé expozice ART IS HERE se představí jeho projekty vyhotovené na standardním formátu papíru A4. S odkazem k vědeckým postupům exaktního pozorování reality reflektuje přírodní děje, jejichž procesy pečlivě zaznamenává. Ve svých kresbách tak vychází například z pozorování tání ledu, opadávání listí koruny stromů nebo záznamů trajektorie letu motýlů.

Křest publikace Jiřího Valocha
Jméno brněnského kurátora, umělce a sběratele, je od otevření expozice ART IS HERE: Nové umění založené na jeho sbírce, neochvějně spojeno s Moravskou galerií. Dalším krokem k popularizaci široké škály činností této osobnosti je vydání knihy Whatever: Texty Jiřího Valocha 1969-1989. Kniha vůbec poprvé představuje v takto souhrnné podobě nejen texty k výstavám, jež Jiří Valoch v daném období připravil, ale také teoretické studie, které doposud nebyly publikovány. Součástí publikace jsou i studie kurátorů Moravské galerie osvětlující základní okruhy Valochovy mnohovrstevnaté teoretické činnosti.

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
23/8/2018

Mapa stránek