Národní cena za studentský design 2017 - poroty

Podle pravidel soutěže o Národní cenu za studentský design 2017 v oboru produktový, průmyslový a transportní design se stávají členy národních pedagogických porot za

univerzity a vysoké školy:
MgA. Jan Čapek (nehodnotil)
doc. akad. arch. Ivana Čapková
doc. Mgr. Miroslav Debnár
doc. Mgr. A. Ivan Dlabač
prof. akad arch. Jan Fišer
Ing. arch. Silvia Husárová, Ph. D. (nehodnotila)
doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
MgA. Jan Jaroš
ing. arch. Martin Kovařík Ph. D.
doc. akad. mal. Helena Krbcová
doc. akad. mal. Svatoslav Krotký
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Mgr. Art. Michala Lipková, ArtD.
MgA. Marcel Mochal
prof. Mgr. A. Jan Němeček
M. A. Henrieta Nezpeváková
doc. akad. mal. Eliška Nová
MgA. Kristýna Petříčková
doc. Mgr. A. Rony Plesl
MgA. Petra Miškejová
doc. MgA. Petr Stanický, M.F. A.
MgA. Filip Streit
MgA. Martin Surman, ArtD.
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
MgA. Josef Šafařík, PhD.
doc. M. A. Barbara Šalamounová
ing. Milan Šimek, Ph.D.
MgA. Jitka Škopová
MgA. Ondřej Tobola (nepotvrdil)
MgA. Antonín Tomášek
Mgr. A. Martin Tvarůžek
MgA. Gabriel Vach
doc. MgA. Zdeněk Veverka
doc. M. A. Petr Vogel

vyšší odborné školy a střední odborné školy:
akad. soch. Jiří Dorňák
ing. Arch. Olga Gálisová
akad. mal. Milan Handl
MgA. Martin Hlubuček
MgA. Martina Klimošová / MgA. Jiří Jež
akad. soch. Radek Krcha
MgA. Zuzana Kynčlová
ing. arch. Jitka Mádlová
Mgr. Dana Pejchalová
MgA. Ladislav Průcha
ing. Lada Slavíčková (nehodnotila)
MgA. Jiří Suchý
MgA. Jakub Vlček
MgA. Eva Vontorová

Mezinárodní porota soutěže:

Mgr. Jiří Hulák, Národní technické muzeum v Praze
Mgr. Milan Hlaveš, PhD, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Doc. Akad. soch. Pavel Jarkovský, emeritní pedagog Fakulty umění a designu UJEP
Akad. arch. Jiří Kočandrle, emeritní profesor na International Graduate of Industrial Studies a International Design School of Advanced Studies, Hongik University, Soul, Jižní Korea
M.A. Pavel Masopust, Art.D., studio Dr.Pavel, Slovensko
PhDr. Sylva Petrová, PhD., MA BA, emeritní profesorka na University of Sunderland, Velká Británie
BcA. Jiří Přibyl, studio Koncern, Praha
MgA. Zuzana Šidlíková, Slovenské muzeum dizajnu, Bratislava, Slovensko
Tajemnice poroty: PhDr. Lenka Žižková, ředitelka nadačního programu Design Cabinet CZ 

Mezinárodní porota soutěže bude zasedat 7. září 2017 v Moravské galerii v Brně.

Informace pro soutěžící najdete zde.

Přehled aktualit

Informace

Datum vložení aktuality
14/8/2017

Mapa stránek