BB2016: Výsledky výběrové poroty Bienále Brno 2016

 

Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Moravskou galerií v Brně.
Není-li v popiskách u fotografií uvedeno jinak, při reprodukování děl je vždy třeba uvádět: "Foto: archiv Moravské galerie v Brně" nebo "Foto: archiv MG".

Kontakt pro média
Michaela Banzetová
tisk@moravska-galerie.cz
t +420 532 169 174
m +420 724 516 672