Oddělení marketingu a komunikace

Silvie Šeborová
náměstkyně pro vnější komunikaci
silvie.seborova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 128; +420 604 126 164

Andrea Vojtěchovská
vedoucí oddělení marketingu a komunikace
andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
+420 532 169 189; +420 602 509 278

Silvie Hrdličková
manažerka obchodu
silvie.hrdlickova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 120; +420 724 516 673 

Michaela Paučo
tisková mluvčí
tisk@moravska-galerie.cz
michaela.pauco@moravska-galerie.cz
+420 532 169 174; +420 724 516 672 

Hana Svobodová
event manažerka, fundraising
pronajmy@moravska-galerie.cz
+420 532 169 176; +420 724 959 212

Gabriela Kodysová
produkční marketingu
gabriela.kodysova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 170; +420 778 751 789

Štěpánka Minárová
produkční marketingu
stepanka.minarova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 151; +420 774 194 034

Kristýna Břečková
produkční marketingu, koordinátorka dobrovolníků
kristyna.breckova@moravska-galerie.cz
+420 777 933 931

Mapa stránek