Bulletin MG

Vydavatel: Moravská galerie v Brně

Sídlo redakce: Husova 18, 662 26 Brno

Šéfredaktor: Jan Press

Redakce: Rostislav Koryčánek

Produkce: Miroslava Pluháčková

Grafické zpracování:  Lukáš Kijonka

Redakční rada: Karel Císař (VŠUP, Praha), Petra Hanáková (SNG, Bratislava), Ondřej Jakubec (Seminář dějin umění, FF MU v Brně), Alexandra Kusá (SNG, Bratislava), Marek Pokorný (Galerie Plato, Ostrava), Kateřina Tlachová, Lada Hubatová-Vacková (Moravská galerie v Brně, VŠUP Praha), Tomáš Winter (ÚDU AV, Praha), Jan Zálešák (FAVU, Brno)

Bulletin Moravské galerie v Brně je recenzovaným neimpaktovaným periodikem.

Od roku 2015 vychází dvakrát ročně.

Evidenční číslo MK E 22020.

ISSN 0231-5793

Kontakt: bulletin@moravska-galerie.cz

+420777192474 - Rostislav Koryčánek

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO:  BULLETIN MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ Č. 72

TÉMATA NÁSLEDUJÍCÍCH ČÍSEL BULLETINU MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ:

č. 73: Umělecké archivy / archivy umělců, 2016

č. 74: Normalizace, 2016

č. 75: Brno "předměstím" Vídně, 2017

č. 76: UMPRUM jako FENOMÉN, 2017

č. 77: Značka Československo, 2018

Návrhy příspěvků do těchto tématických čísel. přijímá redakce v elektronické podobě. Viz obecné zásady pro autory Bulletinu MGB.

Etický kodex periodika ke stažení zde.

Mapa stránek