Místodržitelský palác

MP 2017

Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
+420 532 169 333

GPS souřadnice: 49°11'53.9"N 16°36'28.5"E

otevírací doba:

Pondělí zavřeno
Úterý zavřeno
Středa  10 - 18 h
Čtvrtek  10 - 19 h
Pátek  10 - 18 h
Sobota  10 - 18 h
Neděle  10 - 18 h

otevřeno pouze v přízemí budovyVÝSTAVNÍ PROSTORY A VSTUPNÉ
Přízemí budovy

První patro
- v rekonstrukci

Expozici starého umění v Místodržitelském paláci čeká zásadní proměna

Poslední červnový den uzavřela Moravská galerie v Brně expozici Umění od gotiky po 19. století. Na jejím místě se připravuje nová dlouhodobá výstava. Jedná se o náročný projekt, jehož podoba bude vznikat postupně v průběhu následujících tří let. První část, věnovanou umění kolem roku 1900, otevře galerie na konci roku 2019.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst pod tímto odkazem. 

Prohlédněte si prostory budovy ve fotogalerii:

O objektu
Jedna z architektonicky nejpozoruhodnějších barokních budov města Brna - tzv. Místodržitelský palác, je s Moravskou galerií v Brně spojen teprve od roku 1990, kdy ji Magistrát města Brna (krátce po zrušení Muzea dělnického hnutí) předal této instituci.
Přízemí budovy je vyhrazeno pro pořádání rozsáhlých krátkodobých výstav. V Místodržitelském paláci je dále Barokní sál s kapacitou 150 míst, ve kterém jsou pořádány nejrůznější akce i aktuální výstavy. Dále se zde nachází knihkupectví ArtMap a galerijní kavárna MORGAL.

Historie objektu
Historie objektu jako jedné z dominant Moravského (dříve Joštova) náměstí je úzce spjata s kostelem sv. Tomáše a sahá až do poloviny 14. století, kdy byl jako augustiniánský klášter založen v těsné blízkosti městských hradeb moravským markrabětem Janem Jindřichem. Současnou podobu však získal tento stavební komplex jednak v 60. letech 17. století (architekt Jan Křtitel Erna) a zejména pak za barokní přestavby prováděné od 30. let do roku 1752 pod vedením brněnského stavitele Mořice Grimma, po jejímž ukončení byl klášter povýšen na opatství. Poté, co v důsledku josefínských reforem na počátku 80. let byli augustiniáni nuceni přestěhovat se do budov starobrněnského kláštera, byly do uprázdněných reprezentativních prostor přejmenovaného "dikasteriálního paláce" nadlouho umístěny nové státní, zemské a stavovské úřady. Následující stavební úpravy, které poznamenaly zvláště především interiéry, projektoval vídeňský dvorní architekt Franz Anton Hillebrandt. Zemským úřadům a jako sídlo zemského presidenta sloužil palác i po roce 1918, za protektorátu ovšem vystřídaly úřady mladého československého státu úřady německé. Dalším závažným mezníkem novodobých dějin bylo rozhodnutí o přidělení paláce Muzeu dělnického hnutí Brněnska, jež budovou disponovalo od r. 1955 až do politických změn po listopadu 1989.

Mapa stránek