Úvod k manuálu

V této sekci najdete tzv. manuál rekonstrukce Jurkovičovy vily. Celý proces generální rekonstrukce domu, pojatý jako vzorová obnova památkově chráněného objektu, byl pečlivě zaznamenáván mj. za účelem sestavení tohoto materiálu - "příručky" obnovy. Ta může všem zájemcům zprostředkovat podrobné informace o obnově vily a zároveň poskytnout návod všem, kteří se s setkají s podobným úkolem.

Manuál je rozdělen do 11 tematických kapitol, které obsahují tzv. karty týkající se jednotlivých předmětů či zařízení domu. Celkovou situaci i konkrétní detaily lze sledovat a zařadit do souvislostí za pomoci 3D modelů, kterými jsou všechny kapitoly doprovázeny. Textové informace k tématům ilustrují fotografie a v některých případech je dolplňuje také krátký videozáznam.

 

Projekt obnovy / Project of restoration

Transat architekti

Dodavatel stavby /

IMOS Brno a. s.

Na obnově se podíleli: 

Restaurátorské práce a výroba replik

BOCA, s r. o. - výroba koberců na schody

Josef Bolf - návrh a realizace skleněné mozaiky na průčelí

Jan Činčera - replika linkrusty

Tomáš Flimel - repase, restaurování a repliky armatur otopných těles

Petr Hoplíček - Vitrail servis - výroba skleněné mozaiky na průčelí domu

Magdalena Chobolová - restaurování xylolitové podlahy

Jan Knor - replika ručně malované tapety

Monika Lokajová a Jan Krupka - repliky komínů

Moravská gobelínová manufaktura - repliky koberců a gobelínů

Norbert Riegel - restaurování a repliky lustrů

Tabernákl klasik - repliky nábytku

Václav Vičar, Radek Ryšánek - repase a restaurování truhlářských prvků

Luděk Vintrlík - repliky nábytku

David Zeman - restaurování omítek

Stavební práce

Vladimír Adámek - přípojka plynu

ALCASERV spol s r. o. - vnitřní slaboproudé rozvody - datové sítě

ASEC - zabezpečovací systém

Atelier Nebočady Děčín - repliky atypických keramických střešních tašek

AZ KLIMA s r. o. - zařízení pro úpravu vnitřního klimatu

BARABA Brno s r. o. - oprava kanalizace

Zdeněk Bdinka - CUBIMETAL - zámečnické práce

Karel Braun - sádrokartonové konstrukce

CESIS s r. o. - sanace základů a suterénu

Zdeněk Cuha - oprava izolace spodní stavby

Jiří Čípek - stavební zámečnické práce

DOKA - konstrukce provizorního lešení

ELEKTRO BRNO a. s. - elektroinstalace, svítidla, hromosvod

Lukáš Jáně - přípojka vody

Vladimír Knot - malby a nátěry

KROVY2000 - dřevěné vazníky a bednění OSB

MS - alza s r. o. - střešní fólie provizorního zastřešení

M-STAV Třebíč - obnova oplocení

Nosislav Nádeníček - klempířské práce

pk-garden, s r. o. - obnova zahrady

PPD design s r. o. - konstrukce výtahové šachty

PYRONOVA IS s r. o. - systém na ochlazování konstrukcí

RAMSES Ostrava s r. o. - obnova tesařské konstrukce, půdní vestavba, obnova střešní krytiny

SASTA CZ - mikropiloty pro lešení DOKA

SEVA2007 s r. o. - přípojka vody a plynu

Ondřej Sklenář - kamenické práce

Stavební průzkumy s r. o - měření vlhkosti zdiva

Šigut - stavby s r. o. - zednické a pomocné práce

Štambachr s r. o. - repase a doplnění vlysových a povlakových podlah

TREBILIFT s r. o. - osobní výtah

Truhlářství - Jan Budzel - atypické truhlářské výrobky

Truhlářství - Jaromír Mareš - atypický a typový mobiliář

INCIA s r. o. - pomocné práce HZS

 

Mapa stránek