Archiv rekonstrukce

Zde najdete archiv projektu on-line rekonstrukce památkově chráněné vlastní vily Dušana Samo Jurkoviče, která začala díky podpoře z tzv. Norských fondů v červnu 2009. Informace o aktuálním dění ve vile byly podávany v týdenním intervalu formou krátkých zpráv.
Vilu Dušana Jurkoviče na ulici Jana Nečase v Brně-Žabovřeskách získala Moravská galerie v Brně do správy v roce 2006. Pod vedením architektonické kanceláře TRANSAT ARCHITEKTI zde následně proběhl stavebně-historický, stavebně-technický a sondážní stratigrafický průzkum. V květnu roku 2009 byla předáním stavby zahájena celková rekonstrukce objektu, která probíhala za finanční podpory grantu z Norska poskytnutého prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Obnova byla dokončena v březnu 2011.

Mapa stránek