Historie Bienále

Mezinárodní Bienále grafického designu v Brně, založené roku 1963, je jednou z nejdéle trvajících a nejvýznamnějších akcí svého druhu na světě. Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR. V rámci akce se pravidelně střídají dvě témata - jedno zahrnuje plakát, koordinovaný vizuální styl a reklamní grafiku, druhé téma se zabývá grafickým designem a písmem v knihách, časopisech, novinách a nových mediích.
Mezinárodního bienále grafického designu v Brně se účastní řada renomovaných tvůrců, ale je přístupné i mladým začínajícím autorům. Rozhoduje pouze kvalita práce. Obvykle se schází kolem 3000 exponátů od několika set grafiků téměř ze všech kontinentů. Jejich práce hodnotí výběrová porota, všechny přijaté práce jsou vystaveny a mezinárodní porota pak uděluje Velkou cenu, Hlavní cenu za nejlepší dílo v jednotlivých kategoriích a další ocenění. Hlavní výstavu provází kurátorský projekt a řada přidružených akcí, zejména odborné sympozium, které reflektuje nejdůležitější aktuální problémy v oblasti grafického designu.

K Bienále Brno vychází celobarevný katalog, v němž je každému vystavujícímu věnována stránka se základními údaji a reprodukcí jednoho jeho exponátu.

Mapa stránek