Tiráž

Autoři 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno:

Radim Peško (1976) je nezávislý grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své tvorbě se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. Dosavadní činnost zahrnuje práce pro Bedford Press v Londýně, East Projects v Birminghamu, Moravskou galerii v Brně, či Secession ve Vídni. Podílel se na vizuálních identitách Museum Boijmans van Beunningen v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterodamu, Aspen Art Museum v Aspenu, Graham Foundation v Chicagu, Fridericianum v Kasselu či Berlin Biennale 8 a řadě dalších. Účast na výstavách zahrnuje 'Graphic design in production', Minneapolis/New York, nebo 'Graphic Design Worlds' v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou a podílí se na výtvarných projektech a publikacích. V roce 2010 založil a řídí vlastní digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry, specializující se na písma, která jsou jak formálně, tak koncepčně výrazná.
Je hostujícím lektorem na mnoha školách v Evropě mezi jinými Gerrit Rietveld Akademii v Amsterodamu, ĚCAL v Lausanne, či École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Lyonu. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně.

Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu.
Spolupráce zahrnují, mezi jinými OASE Journal for Architecture, Rotterdam; Royal Academy of Art, The Hague; Sandberg Instituut, Amsterdam a Museum of Contemporary Art Chicago.
Od roku 2011 je lektorem grafického designu na Geriit Rietveld Academie v Amsterdamu a členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno.

Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Rietveld Akademii v Amsterdamu a Ecal v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studioWelcometo.as, od roku 2011 členem kolektivu  2016 Designers. Zabývá se především navrhováním knih a publikací, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003-2012), Galerií Rudolfinum, SFMOMA, Chronicle Books, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy  Work from Switzerland (2004) a  Work from Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního Bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley.


Pořadatelé:

MG_CZ_1   MK ČR

      

 

Spolupráce a finanční podpora:

logo_brno.jpg nove_JMK.jpg   ceska centra

 

Organizační výbor:

Rostislav Vaněk, předseda
Linda Dostálková, místopředsedkyně
Alan Záruba
Marek Pokorný
Robert V. Novák
Petr Krejzek
za Česká centra: Taťána Langášková
za Jihomoravský kraj: Václav Božek
za statutární město Brno: Matěj Hollan
za MK ČR: Eržika Kubínová
za Kancelář strategie města Brna: Marie Zezůlková


Čestné předsednictvo:

Daniel Herman
Jan Mládek
Lubomír Zaorálek
Michal Hašek
Petr Vokřál
Jan Souček
Zdeněk Lyčka

 

Záštita:

Daniel Herman
Jan Mládek
Lubomír Zaorálek


Mapa stránek