Výběrová porota

porota

 

Jednání výběrové poroty proběhlo ve dnech 1. a 2. února 2016 v prostorách Moravské galerie v Brně. Porota posoudila především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů, to vše též s ohledem na prostorová omezení výstavních sálů.

Serge Rompza (DE), předseda poroty
Oliver Klimpel (DE)
Tereza Rullerová (CZ)
Ľubica Segečová (SK)
Willi Schmid (AT)

Serge Rompza
Po absolutoriu na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu založil Serge Rompza společně s Andersem Hofgaardem v roce 2003 studio NODE se sídlem v Berlíně a v Oslu. Obě pracoviště se společně zaměřují na vizuální identitu, tisky, výstavy a interaktivní tvorbu. K jejich klientům patří MIT Program in Art, Culture and Technology (ACT), Office for Metropolitan Architecture (OMA), Haus der Kulturen der Welt (HKW), ZKM Karlsruhe, Národní muzeum umění, architektury a designu Oslo a Canadian Centre for Architecture (CCA). Od roku 2044 vyučuje Serge Rompza na akademiích umění a designu po celé Evropě a v USA.

Oliver Klimpel
Designér Oliver Klimpel pobýval více než 15 let pracovně v Londýně, v současné době žije v Berlíně. Autorsky zpracoval mnoho projektů publikací a vizuální identity ve Velké Británii i v dalších zemích. Ve své práci kombinuje designérské projekty s výzkumnou prací v oblasti vizuální kultury a umění. Často publikuje a přednáší v různých zemích. V letech 2008-2015 v rámci svého působení na Akademii výtvarných umění v Lipsku provedl komplexní reorganizaci kurzu Systém - Design. V nedávné době začal na pozvání Centra současného umění v Tchaj-peji zpracovávat výzkumný projekt grafického designu, jehož záměrem je analyzovat a aktivně a kriticky definovat identitu uměleckých a kulturních organizací. V květnu zahajuje v Tokiu projekt zaměřený na narativní struktury.

Tereza Rullerová
Tereza Rullerová (1987) byla neúspěšná umělkyně. V současnosti pracuje jako grafická designérka ve studiích The Rodina a Moniker. V teorii a praxi se věnuje průnikům akčního umění s grafickým designem. Pracuje, vystavuje, přednáší, organizuje happeningy a setkání všude tam, kde dobří lidé hledají kontakt mezi designem a uměním. Vystudovala atelier Intermédia Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a Grafický design na Královské akademii umění v Haagu. Žije v Amsterdamu.

Ľubica Segečová
Ľubica Segečová se narodila a žije na Slovensku. Působí v Bratislavě jako nezávislá grafická designérka. Studovala na Vysoké škole výtvarných umení (VŠVU), bakalářské studium absolvovala na katedře vizuální komunikace (2009) a magisterský stupeň na katedře designu (2011). Je zakladatelkou nezávislého festivalu grafického designu SELF (2012) a autorského ateliéru trivjednom (2012). Působila jako pedagožka na katedře grafického designu Ostravské univerzity v ateliéru Text Forma Funkce.

Willi Schmid
Po studiu na Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Werkplaats Typografie v Arnhemu si založil vlastní studio ve Vídni. Ve své práci se zaměřuje na grafický design knih. V letech 2008-2015 vyučoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni, v současné době učí na Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien. Ve své výukové praxi se zaměřuje na médium kresby v nejširším smyslu slova. 

Vyjádření výběrové poroty:

Během dvou dlouhých a intenzivních dnů jsme od rána do večera pečlivě studovali téměř 900 přihlášek. Tato prohlídka nám poskytla zevrubný, zajímavý a vypovídající vhled do různých forem praxe grafického designu; měli jsme skvělou příležitost zhlédnout velké množství přihlášených prací pocházejících z nejrůznějších mezinárodních kontextů, porovnat společná témata i identifikovat diametrálně odlišné zájmy a kulturní náhledy. Moc se nám to líbilo.

Od určité kvalitativní úrovně byly přihlášené práce po koncepční a formální stránce relativně homogenní a lze říci, že zřetelně chyběly extrémní, či řekněme nekonformní a vysoce idiosynkratické polohy - jakkoli překvapivé či naopak málo překvapivé se to může jevit. Rádi bychom také byli zařadili více projektů z komerční sféry, stejně jako více projektů, odehrávajících se v určitém časovém úseku či vyskytujících se výhradně online, případně prací, které fungují mimo konvenční formáty a média…

Celkově jsme svůj úkol pojali jako nastolení zajímavé rovnováhy mezi zavedenými a začínajícími grafickými designéry, mezi konceptuálně zaměřenými pracemi a projekty zdůrazňujícími řemeslné zpracování nebo experimentaci. Vzhledem k tomu, že celkově byly práce relativně srovnatelné, jsme upřednostňovali takové polohy, které dosud nejsou tolik veřejně známé, namísto prezentace již dostatečně propagovaného designu a designérů, což nám umožnilo zviditelnit alternativy a okrajovou tvorbu. Kromě toho nám připadalo důležité vybrat na přehlídku práce, vyjadřující se k aktuálním otázkám praxe grafického designu, na které jsme chtěli upozornit, například často anonymní tvorbu interních designérských týmů v institucích, nebo okrajovým formám designu, jenž působí mimo platné formální kódy.

K naprosté většině závěrů jsme dospěli jednomyslně a vyčlenili jsme si dostatek času, abychom mohli náležitě prodiskutovat zásadní premisy. V souladu se zadáním se náš výběr jednoznačně podřídil letošnímu rozhodnutí pořadatelů zvolit vcelku odlišnou koncepci výstavy a instalace při vědomí všech nových příležitostí i některých omezení z toho plynoucích. Z tohoto pohledu byl proces našeho výběru nezvyklý a napínavý - s přihlédnutím ke skutečnosti, že zapracování finálního výběru exponátů do konsistentních instalací teprve přijde. S ohledem na návštěvníky Bienále Brno jsme se při výběru přikláněli k projektům, jimž bude tento druh výstavní prezentace svědčit. Už teď jsme velmi zvědaví a těšíme se na definitivní podobu přehlídky.

Náš výběr si klade za cíl nabídnout poučený obraz praxe grafického designu, vyzdvihnout její neprošlapané cesty a podnítit diskusi. Doufáme, že spolu s tímto stručným vysvětlením našeho postupu nám to umožní přinášet inspiraci a zároveň demystifikovat grafický design a jeho hodnocení.

S přátelským pozdravem,

Serge Rompza, předseda poroty
Oliver Klimpel
Tereza Rullerová
Willi Schmid
Ľubica Segečová

 


Mapa stránek