Které zrcadlo chceš olizovat?

Fiktivní výstava v reálném prostoru

16. 6. - 30. 10. 2016
Pražákův palác (Husova 18) 

Výchozím bodem projektu Které zrcadlo chceš olizovat? je předpoklad, že když je něco vytištěno, stává se 'to' skutečnějším.

Které zrcadlo chceš olizovat? představuje díla, ve kterých realita (nebo fikce?) udělala odbočku.

Skládá se jak z vypůjčených artefaktů, tak z nových, pro tuto výstavu speciálně vyrobených prací z oblasti grafického designu. Z této konstelace vzniká heterotopie, kde je vše reálné, ale zároveň se odklání k fikci, a naopak.

Výstava, jež dokazuje existenci alternativních vesmírů.

Všechny exponáty jsou skutečné.

Výstava nebude omezena pouze na prostor galerie, ale odehraje se i ve městě, na autobusových zastávkách, ve filmových programech, rozhovorech, knihkupectvích a na dalších místech nacházejících se mimo bezpečí "bílé krychle". Kde jinde totiž lépe ukázat grafický design nežli v jeho přirozeném prostředí?

Výstava vzniká ve spolupráci s Frans Masereel Centrum v Belgii.


Mapa stránek