O Bienále Brno

27. mezinárodního bienále grafického designu Brno se bude zabývat klíčovými pojmy současného grafického designu a vizuální komunikace. Volně tak navazuje na 25. ročník, který otevřel bienále všem formám grafického designu, a zejména pak na minulý, tematicky zaměřený ročník, věnovaný grafickému designu, vzdělávání a školám.

Je možné popisovat nové věci starými slovy. Nadcházející ročník bienále reaguje na proměny a stav současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. Jeho ambicí bude postihnout v obecné i v subjektivní rovině některé z pojmů, které současný grafický design definují nebo ovlivňují. Pokusí se tak pro návštěvníka rozkrýt a pojmenovat jeho základní parametry, aktuální témata a motivace.

Autoři 27. ročníku mezinárodního bienále grafického designu Brno:

- Radim Peško
Radim Peško (1976) je nezávislý grafický designér žijící a pracující v Londýně. Ve své tvorbě se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. Dosavadní činnost zahrnuje práce pro Bedford Press v Londýně, East Projects v Birminghamu, Moravskou galerii v Brně, či Secession ve Vídni. Podílel se na vizuálních identitách Museum Boijmans van Beunningen v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterodamu, Aspen Art Museum v Aspenu, Graham Foundation v Chicagu, Fridericianum v Kasselu či Berlin Biennale 8 a řadě dalších. Účast na výstavách zahrnuje 'Graphic design in production', Minneapolis/New York, nebo 'Graphic Design Worlds' v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou a podílí se na výtvarných projektech a publikacích. V roce 2010 založil a řídí vlastní digitální písmolijnu  RP Digital Type Foundry, specializující se na písma, která jsou jak formálně, tak koncepčně výrazná.
Je hostujícím lektorem na mnoha školách v Evropě mezi jinými Gerrit Rietveld Akademii v Amsterodamu, ĚCAL v Lausanne, či École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Lyonu. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. 

- Tomáš Celizna
Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu.
Spolupráce zahrnují, mezi jinými OASE Journal for Architecture, Rotterdam; Royal Academy of Art, The Hague; Sandberg Instituut, Amsterdam a Museum of Contemporary Art Chicago.
Od roku 2011 je lektorem grafického designu na Geriit Rietveld Academie v Amsterdamu a členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno.

- Adam Macháček
Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Rietveld Akademii v Amsterdamu a Ecal v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio  Welcometo.as, od roku 2011 členem kolektivu  2016 Designers. Zabývá se především navrhováním knih a publikací, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003-2012), Galerií Rudolfinum, SFMOMA, Chronicle Books, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy  Work from Switzerland (2004) a  Work from Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního Bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley. 

Pořadatelé:
Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury České republiky

Mapa stránek