Laureáti Grand Prix Bienále Brno: Mevis & Van Deursen: Our Art

Armand Mevis and Linda van Deursen, nizozemská dvojice grafických designérů oceněných v roce 2012 hlavní cenou Grand Prix Bienále Brno, představí letos na samostatné výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu MG své nejnovější práce v rámci 26. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014. Na její přípravě se s nimi podílel švýcarský kurátor Moritz Küng.

Mevis & Van Deursen se angažují především v kulturní oblasti - pracují pro muzea, galerie, divadla, vydavatele knih o umění nebo pro jiné autory a v nizozemském grafickém designu mají výsostné postavení díky svému originálnímu přístupu. Sami sebe vnímají spíše jako autory nebo editory než jako poskytovatele služeb; tomu odpovídá i konceptuální styl jejich práce. Jejich provokativní, kontroverzní a široce diskutované dílo Recollected Works, vydané v roce 2005, je toho důkazem. V této monografii-koláži se jednotlivé navrstvené věci překrývají, vpíjejí se do sebe a všeobecně se spíše brání pochopení. Tady se objevuje kousek přebalu knihy, překrývá ho však plakát, který je příliš velký, než aby se vešel dovnitř; támhle zase otevřený časopis, možná vzhůru nohama, vykukuje zpod galerijního letáku, a ten zase zakrývá stránku z manuálu vizuální identity (Eye Magazine).

Jejich samostatná výstava na 26. Bienále Brno je pravým opakem tohoto překotného přístupu. Kurátor Moritz Küng vybral společně s oběma designéry jen několik nejnovějších děl z jejich 28 let trvající spolupráce a nabízí souhrn jejich tvorby z uplynulých čtyř let, mimo jiné pro Stedelijk Museum v Amsterdamu, Guggenheim Museum a Museum of Modern Art v New Yorku.

Rozhodnutí vystavit všechny exponáty v tradičních rámech a doplnit je monumentalizovanými popiskami je samozřejmě nadsázkou, míněnou jako potutelný odkaz na jejich specifické klienty a kontexty. Tento ironizující způsob instalace přirozeně zpochybňuje také klasické výstavnické principy. Název výstavy Our Art je holdem skulptuře jiné autorské dvojice Gilbert & George a jedná se tedy o další projev mnohovrstevnatosti jejich tvůrčích postupů.

Autoři: Mevis & Van Deursen (NL) a Moritz Küng (CH).

 

Mapa stránek