Program

PÁ 20. 6. 2014

10:30
úvodní slovo ředitele MG
úvodní slovo kurátorů 26. Bienále Brno 2014

11:00
Radana Lencová (CZ)
Comenia Script - psací písmo nejen pro děti

Autorka nás uvede do pozadí vzniku nového školního psacího písma, které je postavené na principu jednoduchosti a čitelnosti, je moderní a současné. Představí jeho charakteristiku a základní prvky metodiky psaní, včetně didaktických materiálů, které navrhla. Prezentace bude provázena autentickými ukázkami písma dětí, které se účastnily pokusného ověřování Ministerstva školství ČR (2010-2012) a dalšími ukázkami rukopisů, které souvisí s tématem současné rukopisné písmo.

Radana Lencová (CZ)
Studovala na VŠUP v Praze (1994-2000), následně v doktorském studiu na stejné škole (2002-2005). Věnuje se grafickému designu a výtvarným experimentům kombinujícím písmo, světlo a tanec (projekt Přeměna odpadu - proměna duše). V současné době se zabývá grafickou úpravou knih a volnou kaligrafií (projekt Linie dechu). Obdržela několik ocenění, např. Cenu Alfonse Muchy, Bienále Brno (1998), Nejkrásnější české knihy aj.

12:00
Barbara Steiner (AT)
Spletité vztahy

Na první pohled je situace zdánlivě zcela jasná: Původní rozdělení na užité a volné umělecké disciplíny se postupně proměňuje a dělicí linie dnes vede mezi kreativním průmyslem / kreativní ekonomií a vizuálním uměním. Když se podíváme blíže, vidíme, že oborové rozdělení bylo nahrazeno ekonomickým, a to ve stejné míře v umění i v grafickém designu. Na jedné straně se sbližují konceptuální přístupy / kritické postupy grafického designu a umění, které se velmi často vážou k menším projektům, k různým zájmovým oblastem a závisejí na veřejném financování. Na druhé straně ekonomizace designu a umění velmi pokročila, přičemž objemy obchodů v této oblasti dosahují působivých výšek. Tyto "dva světy" se prakticky vůbec neprotínají. Čím dál víc je otázkou volby, kam člověk sám sebe situuje.
Barbara Steiner ve své přednášce zkoumá vztah mezi uměním a grafickým designem v souvislosti s ekonomickými dělicími liniemi. Kromě toho se bude zabývat možnostmi kritického přístupu a výukou kritické praxe v oblasti umění a designu v dnešní době.

Barbara Steiner (AT)
Barbara Steiner je kurátorka, editorka a autorka, která se zaměřuje na politiku reprezentace, institucionální kritiku / kritičnost, architekturu a výstavy. Mezi lety 2001 a 2011 vedla Galerie für Kunst Zeitgenössische v Lipsku. Stála také u zrodu výroční výtvarné ceny INFORM, která se uděluje grafickým designérům působícím v kontextu grafického designu a umění. Od května 2012 do května 2013 Steiner vedla nadnárodní projekt Europe (to the power of) n, který probíhal v jedenácti městech nejen v Evropské unii. Poté působila jako kurátorka v Castrum Peregrini v Amsterdamu, kde se věnovala především vztahu umění a grafického designu zejména v kontextu jejich sociální a ekonomické propojenosti.

15:00
Rostislav Vaněk (CZ)
Graphic Design | Type Design

ostislav Vaněk byl v roce 2010 oceněn Organizačním výborem Bienále Brno za přínos českému grafickému designu. Letošní bienálová přehlídka tak poskytuje autorovi prostor, aby mohl v úzkém výběru připomenout svoji 50letou tvorbu.
Na přání organizátorů letošního Bienále Brno Rostislav Vaněk ve své přednášce akcentuje některá díla, vybraná z jeho 50leté činnosti grafického designéra. Vzhledem k zaměření letošního Bienále na tvorbu studentů grafického designu, prezentuje Vaněk část svých školních prací z šedesátých let. Ze své rozsáhlé designérské činnosti představí své práce na informačním a orientačním systému pražského metra a prezentuje svůj podíl na vizuálním stylu Českých aerolinií. Přednáška je shodně strukturována s autorovou výstavou, která je doprovodnou akcí letošního Bienále.

Rostislav Vaněk (CZ)
Rostislav Vaněk (1945) studoval na SPŠG (1960-1964) a v Ateliéru grafiky a ilustrace prof. Karla Svolinského na VŠUP v Praze (1964-1970). V letech 1971-1976 byl odborným asistentem v Ateliéru užité grafiky a plakátu doc. Eugena Weidlicha na VŠUP, 1976-1985 vedoucím výtvarné redakce nakladatelství Československý spisovatel v Praze a od roku1985 je nezávislým grafickým designérem ve vlastním studiu. V roce 2001 byl jmenován profesorem Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace na VŠUP v Praze, v němž působí dodnes. Stal se zakládajícím členem sdružení Typo& (1974), stál u zrodu TypoDesignClubu (1995), jehož je předsedou. Vytvořil více než 20 československých poštovních známek, z nichž polovina získala ocenění v soutěži Nejkrásnější poštovní známka roku. Významné realizace: orientační systém pražského Metra, vizuální styl hotelů Forum, Palace, Atrium v Praze a Hotel Dvořák v Karlových Varech. Je autorem loga a manuálu Českých aerolinií, včetně grafického řešení všech letadel a pozemní techniky (spolupráce s R. Leszczynskym). Vytvořil vizuální styl Československé obchodní banky, Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky Praha 2000, vizuální styl Mezinárodní konference Identita - Integrita Icograda, Bienále Brno 2002. Graficky upravil více než 1000 knižních titulů. Za svou tvorbu v oblasti grafického designu a vizuální komunikace získal řadu významných ocenění, jako například Sonderpreiss der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig IBA Leipzig 1977, Cena za výstavní grafiku Praga - Světová výstava poštovních známek 1978, čestné uznání X. Bienále užité grafiky Brno 1982, bronzová medaile Praga, Světová výstava poštovních známek 1988, čestný diplom IBA Leipzig 1989, Achievement Award Icograda na Kongresu Icograda Identita - Integrita Bienále Brno 2002, Vynikající design, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Design Centrum ČR 2003, Cena Organizačního výboru za přínos grafickému designu Bienále Brno 2010. 

16:00
Åbäke (GB)
Seriously Forks X, přednáška o přednáškách 

jejíž principy vysvětluje tato 'poznámka pro sebe sama': "Poděkuj pořadatelům, dívej se do publika. Nikdy nepředpokládej, že něco vědí. Nikdy nepředpokládej, že něco nevědí. Na otázky odpovídej jasně. Přidej pár vtípků zapadajících do kontextu. Improvizuj, říkej nové věci a hlídej si reakci. Drž si tempo."

Åbäke
Francesco Spampinato poprvé uslyšel slovo Åbäke v roce 2002 v souvislosti s elektronickou hudbou Kitsuné, což je také typicky pařížská modní značka. Kitsuné je však jen jedna galaxie - vedlejší a ani ne zrovna typická - z Åbäke vesmíru, Londýnského designového studia, za nímž se skrývají Patrick Lacey, Benjamin Reichen, Kajsa Ståhl a Maki Suzuki. Absolventi Royal College of Art svoji činnost zahájili roku 2000 - od té doby se mezi jejich zákazníky počítají například British Council a Serpentine Gallery, spolupracovali s módními návrháři, jako je Hussein Chalayan a Maison Martin Margiela, s umělci, jako například Ryan Gander, Johanna Billing a Martino Gamper, i s kapelami, například Air a Daft Punk.
Jak napovídá samotný název, Åbäke, což je švédské slovo pro něco velkého a těžkopádného, Francesco se domnívá, že skupina nese tíhu zakázkového designu jen proto, aby se zdokonalila v chápání pravidel a konvencí, které jindy velmi ráda dekonstruuje. Åbäke stojí také za meta-designovými projekty, které jsou nezávislé, transdisciplinární, přísně kolektivní a často participativní: digitální platforma pro dialog v architektuře Sexymachinery (2000-2008), relační kulinářských akce v Trattorii (2003), nakladatelský projekt Dent-De-Leone (2009), propaganda imaginárního Victoria & Alferd muzea (2010), a špionážní agentura Åffice Suzuki (2010).
Åbäke neustále přitahuje pozornost uměleckého světa: svými projekty, z nichž většina rozhodně nesplňuje kritérium funkčnosti, vyvolávají otázky o tom, jak design vyjadřuje formy kulturního transferu. Nedílnou součástí jejich činnosti je také publikování, kurátorství, přednášení a vedení workshopů. Takže když Spampinato skupinu požádal, aby se stala součástí jeho knihy o uměleckých skupinách, Åbäke s tím souhlasili, pokud Francesco na oplátku napíše tento medailon a vloží do něj sebe, aby nebyl "bezautorský", ve třetí osobě, čímž zpochybní roli kritika a podmínky, za kterých běžně spojuje intelektuální hodnoty a kulturní jevy.

SO 21.6.2014

11:00
Nina Paim (BR) s Emilií Bergmark (SE) a Corinne Gisel (CH)
Vzít si linku na procházku

Každý člověk kreslí linku jinak. Každý člověk jinak vnímá slova. Jaká jsou tedy moudrá slova? Řádky dotazníku? Jsou to aktivní nebo pasivní linky? Horizontální nebo vertikální? Rovné nebo zakřivené? Jsou to frontové linie? Spodní linie? Jsou vyškolené, cvičené, ochočené? Nebo jsou expresivní, divoké, čmáranice? Jsou zaměstnané, účastní se různých jednání? Nebo si jen tak chodí na procházku pro procházku samu?
Nina Paim, Emilia Bergmark a Corinne Gisel budou mluvit o tom, co odhalily, když připravovaly výstavu Vzít si linku na procházku.

12:00
Kurt Finsten (DK)
Utopická myšlenka

Krabbesholm byl založen v roce 1885 a od té doby stojí v centru dánské tradice højskole, utopického vzdělávacího systému, kde se neuplatňují žádné akademické požadavky při přijímacím řízení a kde nejsou žádné zkoušky. Pedagogický přístup se v Krabbesholmu promítá do interdisciplinárních výukových programů, zahrnujících umění, fotografii, architekturu, design a grafický design. Cílem je jednak pomoci studentům najít si svůj vlastní přístup, a na druhé straně poznávat vztahy mezi lidmi obecně. Přednáška se zaměří na vzdělávací model Krabbesholmu, jeho historii, architekturu a prostředí, na činnost školy a její vztah k jiným institucím - na příkladu projektu, v jehož rámci studenti psali básně a tvořili plakáty.

Kurt Finsten (DK)
Historik umění a architekt. Pracuje v oblasti grafického designu, je také osvětlovač a malíř. Od roku 1991 je ředitelem Krabbesholm Højskole, dánské umělecké školy zaměřené na umění, fotografii, architekturu, design a grafický design.

15:00
Sulki & Min Choi (KR)
Off-White přednáška o Bienále Brno a o vzdělávání

Projekt  Off-White Paper. O Bienále Brno a o vzdělávání vznikl jako referenční pro Bienále 2014:  Grafický design, vzdělávání a školy. Když se podíváte na posledních deset ročníků brněnského bienále, můžete ze statistických dat v publikacích vyčíst vzdělávací profily přijatých designérů. Kniha a doprovodná výstava jsou záměrně věcné, nenabízí žádnou analýzu nebo vysvětlení. Naproti tomu během svého příspěvku budou Sulki & Min mluvit o tom, jaký z toho měli pocit a na co přišli během příprav a co z toho vyplývá.

Sulki & Min Choi (KR)
Sulki & Min jsou grafičtí designéři z korejského Soulu. Sulki Choi vystudovala komunikační design na Chungang University (Jižní Korea) a Min Choi na Seoul National University (tamtéž). Oba získali magisterský titul v oboru grafického designu na Yale University, New Haven, USA. V letech 2003-2005 se věnovali výzkumu na Jan van Eyck Academie v nizozemském Maastrichtu. Od svého návratu do Soulu pracují Sulki & Min převážně v kulturní sféře; spolupracují s institucemi i s jednotlivci na vytváření jednotného vizuálního stylu, marketingových materiálů a publikací. V roce 2006 uspořádali svoji první samostatnou výstavu v Gallery Factory v Soulu a získali za ni výroční uměleckou cenu, kterou uděluje organizace Arts Council Korea. Účastnili se mnoha kolektivních výstav, které pořádal spolek Frankfurter Kunstverein, Moravská galerie v Brně, Bienále grafického designu v Ningbo, Projekt umění ve veřejném prostoru v Anyang, Centrum umění v Arko, Platform Seoul, Muzeum moderního umění v Gyeonggi, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts v San Francisku, Walker Art Center v Minneapolisu a další. Vytvářejí a vydávají knihy ve svém vlastním vydavatelství Specter Press a často přitom spolupracují se současnými korejskými výtvarnými umělci a spisovateli. Sulki & Min pracovali jako grafičtí designéři pro BMW Guggenheim Lab, společný projekt Guggenheimovy nadace a BMW, po celé tři roky, kdy fungovala v New Yorku, Berlíně a Bombaji, a vytvořili pro ni interaktivní systém grafické identity založený na participaci online. V roce 2013 se Min Choi stal vedoucím kurátorem mezinárodního typografického bienále Typojanchi v Soulu. Oba se věnují výuce grafického designu a typografie - Sulki Choi na Kaywon School of Art & Design a Min Choi na University of Seoul.

16:00
Mevis & Van Deursen (NL) a Moritz Küng (CH)
Our Art

Nizozemští grafičtí designéři Linda van Deursen a Armand Mevis, kteří v roce 2012 získali Grand Prix Bienále Brno, budou hovořit se švýcarským kurátorem Moritzem Küngem o společně připravené výstavě  Our Art, o své spolupráci s umělci a uměleckými institucemi a o tom, zda má být grafický design považován za uměleckou nebo jen užitnou formu.

NE 22. 6. 2014

11:00
Tom Vandeputte (NL)
Mimo instituce

V posledních letech můžeme pozorovat zřetelné obnovení zájmu o vzdělávání, jednak jako oblast experimentování a na druhé straně jako organizační forma. Umělci, aktivisté, studenti a pedagogové se zapojují do nejrůznějších alternativních projektů - od neformálních vzdělávacích skupin a seminářů až po nezávislé školy a on-line vzdělávací komunity. Mnohé z těchto projektů jsou založeny na jasně stanoveném předpokladu: že postupy učení, studia a zkoumání mohou být politickým experimentem samy o sobě. Nezávislé vzdělávací skupiny se oddělily od institucionalizovaného vzdělávání a dávají tím najevo nejen svůj kritický přístup vůči stávajícímu stavu akademického prostředí, ale vyjadřují také snahu formulovat nové vzdělávací modely - mimo umělecké školy a univerzity.

12:00
Koenraad Dedobbeleer (BE)
Exponát A: Asociativní cesta učením z formátovaného prostoru

Umělec Koenraad Dedobbeleer ve své přednášce vychází z teze, že historie je pouze moderním konstruktem. Prostřednictvím celé řady odkazů a asociací, ale také příkladů z vlastní tvorby, předloží argumentaci, že čtení minulosti může být velice flexibilní a že 'skutečnou' historii v podstatě tvoří interpretace dávné či nedávné minulosti.

15:00
Fraser Muggeridge (GB)
Typografie se slovy

Fraser se zaměří na to, jak jeho vzdělání a následné učení souvisí s jeho minulou a současnou prací, a na koncepci a pořádání  Letní školy typografie, jež probíhá již pátým rokem.

16:00
Vladimír Kokolia (CZ)
Design = zločin

Design = zločin. Záměr = manipulace. Nápad = schválnost. Kreativita = povrch. Funkce = alibizmus. Užitek = zrada. Zadání = řešení. Svoboda = iluze. Realita = omyl. Prezentace = infekce. Kampaň = nemoc. Úspěch = bezvědomí. Byznys = smrt. Artefakt = hrob. Historie = peklo.

17:00
Bedřichovické zpravodajství

Dne 5. září 2013 bylo v rámci projektu Kateřiny Šedé Bedřichovice nad Temží (jehož část se odehrává v prostorách Moravské galerie v Brně) založeno dětské zpravodajství, které po celý rok informuje o aktuálním dění v obci Bedřichovice. Jednotlivé díly můžete sledovat na www.bedrichovicenadtemzi.cz
Redakce zpravodajství: Tereza Bednářová, Tereza Dostálová, Natálie Guldová, Šimon Hanáček, David Hornišer, Kačka Hornišerová, Martina Ježová, Jiří Schȁffer, Tomáš Skřivánek, Jakub Velecký

 

Mapa stránek