O sympoziu

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012
Sympozium
Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno
22., 23. a 24. červen 2012

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno bude ve dnech 22., 23. a 24. června 2012 zahájeno třídenním cyklem přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.

První den se skládá z přednášek členů mezinárodní poroty, která je tradičně sestavena z významných grafických designerů. Následující den je věnován samotnému bienále: Přizvaní kurátoři uvedou jednotlivé výstavní projekty, představena bude soutěžní výstava a proces jejího vzniku, stejně jako vizuální identita tohoto ročníku bienále. Závěrečný den je určen tvůrcům, kteří svým osobitým přístupem rozšiřují pojetí grafického designu.

Sympozium je určeno pro grafické designéry, typografy, ilustrátory, pracovníky redakcí, nakladatelství, reklamních agentur, tiskáren, knihoven, manažery, studenty, pedagogy, teoretiky a publicisty z oblasti umění a designu.

Oficiálními jazyky sympozia jsou čeština a angličtina. Všem účastníkům bude k dispozici simultánní překlad.

Vstupné
Účastník sympozia obdrží po uhrazení vstupného akreditační kartu jako stálou vstupenku na všechny tři dny sympozia a veškeré výstavy v rámci 25. mezinárodního bienále Brno 2012. Tato akreditační karta jej též opravňuje k 30 % slevě při zakoupení katalogu Bienále. Vstupné nezahrnuje jízdné, stravné ani ubytování, které si hradí každý účastník sám.
Standardní 3.000 Kč / 120 EUR
Student 1.500 Kč / 60 EUR
(Platbu nutno uhradit hotově při akreditaci.)

Akreditace
Akreditace účastníků sympozia proběhne ve čtvrtek 21. 6. od 14 do 20 hodin v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14, a v pátek 22. 6. od 8 do 10 hodin v Divadle Reduta, Zelný trh 4, Brno.

Přihláška
Přihláška ke stažení
Vyplněnou přihlášku odešlete prosím e-mailem do 15. května 2012 na:
miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz

Kontakt

Bienále Brno - Sympozium
PhDr. Miroslava Pluháčková
Moravská galerie v Brně
Husova 18, CZ-662 26 Brno, Česká republika
+420 532 169 160
miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz
www.bienalebrno.org

Mapa stránek