Podmínky účasti

Ambicí 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno je představit to nejlepší z grafického designu let 2009-2011. Nadcházející ročník bienále ruší kategorie přihlašovaných prací a je otevřen všem formám grafického designu. Výběr exponátů do mezinárodní soutěže provede na základě jejich kvality, splnění podmínek účasti a s přihlédnutím k prostorovým možnostem výběrová porota složená z designérů a teoretiků designu.

I Výstavní okruhy
- Plakáty
- Knihy a výstavní katalogy*
- Časopisy, noviny a další periodika*
(* Nebudou přijaty ilustrace, které nejsou integrální součástí grafické úpravy knihy nebo periodika, např. volné grafické listy a originální ilustrace.)
- Vizuální identita (jednotný vizuální styl firem, institucí, měst, kulturních akcí, výstav a veškeré jeho aplikace: logotypy, plakáty, tiskoviny, výroční zprávy, grafické manuály, webové stránky, reklamní předměty**)
- Informační grafika (orientační a informační systémy, prostorová řešení **)
(** Prostorové a experimentální realizace zašlete ve fotodokumentaci formátu A1 nebo A2, značky a symboly např. ve formátu A4.)
- Tvorba písma (návrhy nového typu písma a jeho aplikace)
- Obalový design (grafické řešení obalů produktů, digitálních a audiovizuálních médií)
- Reklamní tiskoviny (letáky, prospekty, katalogy, inzeráty, kalendáře)
- Digitální média (webové stránky, interaktivní instalace, experimentální typografické animace)
- Grafický design a video (znělky, animace, titulky)

II Termín
Termín pro online vyplnění přihlášky včetně digitální dokumentace soutěžních prací a doručení exponátů je  31. 12. 2011.

III Přihláška
Přihlášku k účasti je nutné vyplnit pouze v elektronické podobě. Součástí přihlášky je digitální dokumentace přihlášených prací a písemný komentář autora vysvětlující kontext vzniku díla.
Přihláška do mezinárodní soutěže není nijak zpoplatněna.

Ⅳ Počet exponátů
Každý uchazeč může zaslat maximálně 7 exponátů. V případě plakátových sérií je každý kus počítán jako jeden exponát.

Ⅴ Zaslání exponátů
Každý exponát musí být opatřen podepsaným identifikačním štítkem, který je nutné vytisknout po řádném vyplnění a odeslání online přihlášky. Exponáty musí být odeslány bez paspart či rámů a zásilka nesmí být zatížena celními nebo poštovními poplatky.
Neuvádějte prosím na zásilce její pojistnou hodnotu.

VI Vrácení exponátů
Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud vystavující předem neuhradí veškeré náklady. Vystavené exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení bienále osvědčení o své účasti.

VII Propagace výstavy a katalog
Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost. Pořadatel vydá ilustrovaný katalog, který si každý přihlášený výtvarník může objednat s 30% slevou.

Mapa stránek