Podmínky účasti

I AUTOR

Autor byl mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013 studentem a přihlašované práce vznikly v rámci školy.

II VÝSTAVNÍ OKRUHY

Přehlídka není dělena do kategorií. Následující seznam je pouze orientační:

  • Plakáty
  • Knihy a výstavní katalogy*
  • Časopisy, noviny a další periodika*
  • Identita (jednotný vizuální styl akcí, institucí, výstav, společností nebo míst a jeho aplikace: logotypy, plakáty, tištěné materiály, manuály, webové stránky a propagační předměty**)
  • Informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky**)
  • Návrh písem (nová písma a příklady jejich použití)
  • Obalový design
  • Další propagační materiály (letáky, brožury, katalogy)
  • Digitální média (webové stránky, softwarové aplikace a interaktivní instalace)
  • Grafický design v pohybu (video, animace, titulky)

*) Nebudou přijaty ilustrace, které nejsou nedílnou součástí knih nebo časopisů, tj. např. volné grafické listy a původní ilustrace.

**) Prostorové a experimentální realizace zašlete ve fotodokumentaci formátu A1 nebo A2, značky a symboly např. ve formátu A4.

III POČET EXPONÁTŮ

Každý uchazeč může zaslat maximálně 7 exponátů.

IV PŘIHLÁŠKA

Přihláška je dostupná elektronicky na adrese www.bienalebrno.org a není nijak zpoplatněna. Přihláška je platná pouze po obdržení všech přihlášených prací poštou.

V DORUČENÍ EXPONÁTŮ

Každý exponát musí být doplněn identifikačním štítkem (automaticky zaslán každému z přihlašovaných po vyplnění online přihlášky). Exponáty musí být odeslány bez paspart či rámů a zásilka nesmí být zatížena celními nebo poštovními poplatky. Neuvádějte prosím na zásilce její pojistnou hodnotu.

VI TERMÍN

Termín pro online vyplnění přihlášky a zaslání exponátů je 31. leden 2014.

VII VRÁCENÍ EXPONÁTŮ

Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud vystavující předem neuhradí veškeré náklady. Vystavené exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení bienále osvědčení o své účasti.

VIII KATALOG

Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost.

Pořadatel vydá katalog, který si každý přihlášený může objednat s 30% slevou.

 

Mapa stránek