Mezinárodní porota

Mezinárodní soutěž Bienále Brno 2012 koncipuje výběrová porota:

Na Kim (designérka KR) - předsedkyně poroty
Tomáš Celizna (designér CZ)
Adam Macháček (designér CZ)
Radek Sidun (designér CZ)
Marta Sylvestrová (teoretička designu CZ)
Adam Štěch (teoretik designu CZ)

_DSC7359.JPG
Výběrová porota mezinárodní soutěže

Vyjádření výběrové poroty:

Bienále Brno vždy dokázalo reagovat na nové impulzy a reflektovat svou dobu, aniž by ztratilo na své identitě a jedinečnosti. Svědčí o tom i jeho nepřerušená padesátiletá historie, která z něj činí jednu z nejstarších přehlídek grafického designu vůbec.

Pokud bylo v minulosti hlavním cílem mezinárodní soutěže prezentovat grafický design z co nejširšího okruhu přihlášených zemí a autorů, dělený do jednotlivých výstavních kategorií (značné množství exponátů však mnohdy ubíralo kvalitám vlastní výstavy), je tento ročník snahou o její nové nasměrování odrážející proměny současného grafického designu.

Nadcházející ročník mezinárodní soutěže není vymezen výstavními kategoriemi. Jedním z nových úkolů výběrové poroty, sestavené tentokrát spíše jako kurátorský tým se společnou vizí, je také uspořádání samotné expozice ve spolupráci s jejími architekty. Při sestavování výběru tak členové poroty hledali mezi exponáty možné souvislosti a posuzovali výstavu jako celek.

Po přezkoumání všech přihlášených prací, na základě posouzení kvalitativních a profesních hledisek na straně jedné a prostorových možností a technických omezení na straně druhé, sestavila porota soutěžní přehlídku, která bude spolu s třídenní sérií přednášek a hlavní kurátorskou výstavou jednou ze základních součástí 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2012.

Rádi bychom tímto způsobem velmi poděkovali všem autorům, kteří do soutěže přihlásili a zaslali své práce. Jen díky nim mohla vzniknout tato výstava. Jsme si vědomi toho, že se vzhledem k mnoha omezením a celkovému záměru výstavy do výběru nedostalo vše, co by tam za jiných okolností mohlo být. Věříme však, že vznikne přehlídka, která svým výběrem a kvalitou zaujme ty, kteří se o grafický design zajímají a fandí mu - ať už se jedná o designery samotné či odbornou a širokou veřejnost.

Mapa stránek