Ceny

Přehled cen Bienále Brno 2014

VELKÁ CENA BIENÁLE BRNO 2014 - CENA MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

neudělena

Letošní bienále se tematicky zaměřuje na školy a vzdělávání a soutěžní přehlídku tedy tvoří výlučně studentské práce. Členové poroty se s přihlédnutím k povaze cen, zejména k tomu, že Velká cena je oceněním mimořádné designérské osobnosti a přesvědčivosti celé její tvorby, rozhodli přizpůsobit svá kritéria dané situaci. Velká cena by dle názoru poroty měla být oceněním práce designéra z dlouhodobého hlediska, zatímco u studentských prací je hlavní zřetel kladen na budoucí výsledky. Z těchto důvodů se porota rozhodla neudělit Velkou cenu Bienále Brno 2014.

CENA PRIMÁTORA MĚSTA BRNA

Daisuke Kashiwa (JP)

Cenu získal Daisuke Kashiwa za mimořádné souborné dílo na sérii knih, zahrnujících vice než tisíc maleb a kreseb, které vznikaly po celou dobu autorova studia a staly se také podkladem pro soubor plakátů.

cena primatora

CENA ČESKÝCH CENTER

Pavla Nešverová (CZ)

Cena Českých center byla udělena Pavle Nešverové z České republiky. Porotu zaujal její interdisciplinární přístup, volně se pohybující na pomezí hudby, vizuálního umění a designu.

Pavla Nešverová (CZ) - Suita Animata, 2013

ceska centra

CENA MEZINÁRODNÍ POROTY

Emma Olanders (SE)

Cenu mezinárodní poroty získala Emma Olanders ze Švédska, která se do soutěže přihlásila se sedmi katalogy/knihami a dvěma krátkými videi. Porota ocenila její zájem o propojování různých vizuálních/estetických vyjadřovacích prostředků (od reklam, inzerátů, fanzinů, kampaní, přes mluvu brandingu kosmetiky až po Wikileaks a uměleckou tvorbu).

Emma Olanders (SE) - Why the Wikileak?, 2012; Chromatics/Cosmetics, 2012; Craigslist Zine, 2010; Nine Full Color Scents On Glossy Paper, 2010; Surface Research, 2012 (i.c.w. Daniel Nørregaard)

mezinarodni porota

ČESTNÉ UZNÁNÍ MEZINÁRODNÍ POROTY

Werkplaats Typografie, Arnhem (NL)

Porota se rozhodla udělit čestné uznání škole Werkplaats Typografie, zejména s přihlédnutím k pracím studentek Anny Haas, Coriny Neuenschwander, Gody Budvytytė a Ines Cox.

Goda Budvytytė (LT) - Oase #84: Models, 2011 (i.c.w. Karel Martens); Orson's Theme from the Clifford Irving Show, 2010; Odd or Even, 2010 (i.c.w. Simone Koller); Satellite program, Jeu de Paume, 2011Cena Bienále Brno za přínos v oboru grafického designu
Aleš Najbrt,Česká republika

osobnost

 

CENA DIVÁKA

Cena diváka, udělovaná návštěvníky krátce před skončením Bienále Brno získal Daisuke Kashiwa z Japonska. Názor diváků se zde tedy vzácně shoduje s oceněním uděleným autorovi členy mezinárodní poroty, kteří jeho soubor plakátů vyznamenali Cenou primátora města Brna.


Mapa stránek