Škola volá!

Tři dny komentovaných prohlídek, přednášek, workshopů, akcí OFF Programu a dalších aktivit spojených s tématem vzdělávání.

19. - 21. 9. 2014

VERNISÁŽ

19. 9. 20:00

Škola volá!

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

19. 9. 17:00 - 20:00

Komentované prohlídky 26. Bienále Brno

Provádí Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radim Peško, Linda Dostálková (CZ) a Rudy Guedj (FR)

21. 9. 15:00

Osobnost českého grafického designu

Provádí Rostislav Vaněk (CZ)

19. 9.

Graphic Design Walks

Gabriela Šafářová, Zdeněk Ryneš, Marie Lukáčová, Nikola Kalinová, Iva Vránková (CZ)

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

20. 9. 10:00 - 12:00

A jako?

Výtvarná dílna Rudy Guedje (FR)

20. 9. 15:00 - 17:00

Kreslíme B

Výtvarná dílna Rudy Guedje (FR)

WORKSHOPY

17. 9. - 21. 9.

Paralelní škola

Robert Haselbacher, Robert Preusse, Stefanie Rau, Till Wittwer (DE)

Paralelní škola je otevřená neinstitucionální platforma vytvořená na podporu sebevzdělávání v širším kontextu umění a designu. Namísto tradičního formátu workshopu s jedním přednášejícím vytváří  Paralelní škola prostředí, nabízející každému stejnou možnost "přijímat", ale také "dávat" - prostřednictvím malých workshopů, debat, přednášek apod. Účelem je zprostředkovat setkání lidí z nejrůznějších oborů a oblastí a zapojit je do otevřené diskuse o vzdělávání, učení a sdílení.

18. 9. - 19. 9.

DesignBlog a jeho rozvíjení

Henk Groenendijk, Dima Stefanova (NL)

DesignBlog a jeho rozvíjení je dvojdenní intenzivní workshop pro všechny studenty a zaměřený na "výzkum" v oblasti designu. Workshop povede Henk Groenendijk, vyučující na Rietveld Academie, moderátor Designblogu, a vývojářka interdisciplinárních médií Dima Stefanova.

Cílem akce je vytvořit rámec pro subjektivní přístupy, který bude sloužit jako cestovní mapa kreativního výzkumného postupu. Pořadatelé se velmi těší na to, jak se to může projevit v site-specifickém kontextu. 

19. 9.

Mapování referencí

Alex W. Dujet, Ann Griffin, Constance Delamadeleine (CH)

Každý designér se při své práci na něco odkazuje, ať už vědomě či nevědomě. Tyto reference mohou být historické (archivy) nebo současné (okolí) a pocházet z nejrůznějších oblastí (hudba, film, literatura atd.). O jaké odkazy se jedná? Jak je my designéři vtělujeme do svojí práce? Jaký typ referencí ve své praxi používáme? Jakým způsobem s nimi pracujeme a jak je mapujeme? Cílem workshopu je tyto odkazy identifikovat, porozumět jim, objasnit je, dát je do souvislostí a zmapovat je. Každý účastník dostane určité vodítko (několik zajímavých výchozích bodů), které mu pomůže promyslet, shrnout a prozkoumat vše, co mu obvykle slouží při práci jako referenční odkazy. Může si pak vytvořit velkou obrazovou, textovou a myšlenkovou mapu, která by nejlépe měla mít poutavou, přehlednou a efektivní podobu - jako plakát nebo prostě velkoformátová koláž typu mood-board.

19. 9. - 21. 9.

Strategie neviditelnosti

Indeed (Paula-Marie Kanefendt, David Voss) (DE)

Žijeme ve světě nadbytku, ve světě zaplaveném zbožím všeho druhu - všechno si žádá naši pozornost a my nevíme, kam se podívat dřív... A my sami? Jedeme v tom taky. Produkujeme data a vyvěšujeme je na internet. Zanecháváme stopy - chtěné i nechtěné. Informace se staly produktem a jako takový se shromažďují, ukládají a prodávají. Zvykli jsme si, že nás sledují kamery, že někdo čte naše maily a že se dá v kterémkoli okamžiku zjistit, kde se nacházíme. Na tomto workshopu se budeme učit strategiím stahování se do ústraní, vynechávání, maskování, hry na schovávanou. Vyzkoušíme možnosti, jak být neviditelný ve světě, kde se vše zdá být transparentní. Budeme se snažit přenést strategie neviditelnosti do oblasti umění a designu. Jak můžeme my jako jednotliví společenští činitelé dát tvar neviditelnému?

Workshop Strategie neviditelnosti usiluje o nový pohled na dané téma. Chce jej docílit uvolněně s využitím odpovídajících forem a médií, od plakátů po intervence do městského prostoru. Instruktoři dají účastníkům k dispozici strategie na proces brainstormingu a předvedou způsoby, jak při své umělecké práci dosáhnout konzistentního vztahu mezi obsahem a formou.

20. 9. 14:00 - 17:00

Začít s něčím, co nemůžeme dokončit

Xin Cheng (NZ), Louise Hold Sidenius (DK)

"Kreativita spočívá v propojování věcí."
- Steve Jobs

"Stavba je zvláštní formou navrhování."
- Coaching for Results Training Guide, BBC for Business, 1994

"Hra nás připravuje na přežití v komplexním světě."
- Michael Corballis

Tento praktický workshop, vycházející z reálných akcí a forem roztržitého semináře #1 a improvizující s tím, co je po ruce, představí aktivity na povzbuzení rozletu mysli, na vychutnání toulavých myšlenek (a rukou), na rozvíjení nejrozmanitějších postupů. Bude zkoumat, jak lze prostřednictvím hry transformovat prostory a funkce. Přinejmenším.

Připojte se k nám na odpoledne ve znamení roztržitých improvizací a dobrého kamarádství (není třeba se registrovat).

Fakultativně: vezměte s sebou pár starých krámů - rozbité nástroje, slupky z pomerančů, zcuchaná klubka bavlnek, pecky z třešní, malé kousky.

PŘEDNÁŠKY

20. 9. 10:00

Město = Medium

Jan Matoušek (CZ)

Město = Médium je vrstevnatý projekt, který zkoumá tvůrčí možnosti využití městského prostoru. Ať už se jedná o světelné infosystémy na fasádách budov, výtvarné intervence nebo recyklování produktů města do dalších forem.

Projekt odstartoval v roce 2011 diplomovou prací na pražské VŠUP, následující rok vyšla kniha Město = Médium / Město a světlo(Vladimir 518, Jan Matoušek, Markéta Vinglerová), která zkoumá historii světelných intervencí na poli městké struktury od začátku 20. století až po současnost. V roce 2014 nadále rozličnými způsoby zkoumáme vztah města a světla digitální i čistě primitivní formou. 

20. 9. 11:00

Poklady Ostrova pokladů

Petr Babák (CZ)

Prezentace projektu  Ateliéru grafického designu a nových médií aka  Ostrova pokladů na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Petra Babáka. Pravidelný cyklus ranních prezentací studentů, absolventů a vedoucích workshopů ateliéru jako reakce na obecně velmi špatnou schopnost o své práci mluvit. Student si připraví strukturovanou prezentaci, sepíše krátkou anotaci, navrhne plakát, vytvoří FB event a další propagaci akce, která je veřejná, je ve spojení s PR školy, záznam prezentace si případně otitulkuje, sestříhá a zavěsí na youtube ateliéru. Cyklus, který v této chvíli tvoří více jak 20 záznamů, slouží jednak jako metoda výuky a rovněž jako veřejná zpráva o cestě ateliéru oborem grafického designu.

20. 9. 12:00

Analýza písmových interferencí

Simon Péter Bence (HU)

Přesahy mezi významy slov, typografií a obrazností.

Experimentování s těmito disciplínami, jejich rozbor a interakce s různými metodami interference, vizuální transpozice. Výsledkem jsou textové obrázky, plakáty a animace, tedy obrázky s možností slovní interpretace.

Nechci obhajovat teorii "převahy obrázků" T. J. W. Mitchella (dominantní role obrázků proti textu v mediální éře). Moje plakáty jsou výrazem doby "info-potřeb" (M. McLuhan) a "nových médií" (M. Castells) ve stavu "obrázkové války". Tyto písmo-moiré-grafiky se nacházejí na hranici mezi textem a obrazem, mezi uměním a designem, a reflektují tudíž současnou situaci. 

20. 9. 15:00

Sní kostry poštovních holubů z třetí světové války o post-digitálním muzeu?

Martin Conrads, Franziska Morlok (DE)

O svých současných a nedávných projektech zaměřených na spekulativní design hovoří Martin Conrads a Franziska Morlok, vyučující z Katedry vizuální komunikace na Berlínské univerzitě umění.

20. 9. 16:00

Zvedání, Obracení, Dorážení

Traven T. Croves - Andrew Lister, Matthew Stuart (UK)

Traven T. Croves (Andrew Lister & Matthew Stuart) prostřednictvím své sbírky efemer a drobných tiskovin představí svůj pohled na dislokace, renovace a materiální pozůstatky.

20. 9. 17:00

Paralelní škola

Robert Haselbacher, Robert Preusse, Stefanie Rau, Till Wittwer (DE)

Paralelní škola je otevřená neinstitucionální platforma vytvořená na podporu sebevzdělávání v širším kontextu umění a designu. Namísto tradičního formátu workshopu s jedním přednášejícím vytváří  Paralelní škola prostředí, nabízející každému stejnou možnost "přijímat", ale také "dávat" - prostřednictvím malých workshopů, debat, přednášek apod. Účelem je zprostředkovat setkání lidí z nejrůznějších oborů a oblastí a zapojit je do otevřené diskuse o vzdělávání, učení a sdílení.

20. 9. 18:00

"Musiques d'autrefois, échos d'aujourd'hui"

Catherine Guiral, Brice Domingues (FR)

Adrien Faucheux (režie), PRR FCHX, 52', 16/9, stereo, 2013, Zeugma Films - Groupe Galactica v edici "À Contretemps"

Dokument režiséra Adriena Faucheuxe se zabývá bohatou a inovativní tvorbou francouzského grafického designéra Pierre Faucheuxe (1924-1999), který si říkal architekt knihy a spisovatel prostoru. Byl hybatelem výrazných posunů v ediční oblasti, ke kterým docházelo ve francouzském prostředí v poválečných letech. V dokumentu, osvětlujícím kreativitu autora, vystupují Richard Hollis, Jérôme Faucheux, Étienne Robial, Robert Massin, Jean-François Lyon-Caen, Bénédicte Chaljub…

PREZENTACE

19. 9. - 21. 9.

CLAUS (Komunitně vytvářený archiv pro sdílení URL)

Slowtech Factory - Nadine Scherer, Sarah Schmitt, Diana Walaszek, Christian Weber, Daniel Weberruß (DE)

CLAUS je první projekt týmu Slowtech Factory. U jeho vzniku stojí otázky typu: Co si počít ve světě plném neustále se měnících nových informací? Co zůstane, když zavřete prohlížeč? Jak se vlastně sdílí? Jak lze uchovávat poznatky mimo prostředí internetu? A co se stane, když se setká zastaralá technologie s novými médii? Účastníci zadají URL adresu a oživí tak stroj, který začne tisknout obrázky a metadata ze zadaných webových adres na tři jehličkové tiskárny. Očekává se, že účastníci si budou odnášet výjezdy nekonečného papíru z tiskáren a sdílet je s ostatními, aby se informace mohly šířit i mimo prostředí digitálního světa.

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

19. 9.

Abeceda

19. 9.

Vpřed, linkou jeď!

19. 9.

Z celého světa

VÝSTAVY

19. 6. - 26. 10.

roztržitý-seminář #1: může změnit

split/fountain (NZ) ve spolupráci s Xin Cheng, Jack Hadley, Layla Tweedie-Cullen (NZ), Jayme Yen (US); akce Chris Berthelsen, Nell May (NZ), Anne Fenton, Kristin Posehn (US)

19. 9. 2014 20:00 Prezentace novin

Nabízíme přenosné stoly a židle skládací pro hru s futuristickými útvary myšlení a hojnou učební trachtací; kostýmy pro laskavé umění; berličky pro pošetilou legraci; zastávku ve škole chůze nachůdách a svědomitě odlišnou hru vzdělávací. Rozvětvené myšlenkové gejzíry a objevné modely z hlíny vytvořené budou pak názorně hůlkovými grafy podpořené. Pokud by šupiny z plastelíny poněkud ovlivnily řeč a mozek zablátily, pak grafy vybarvíme a pocity určené pro názorné diagramy doprovodíme poznámkami, abychom vše řádně objasnili. Rozebiratelná a mobilní předváděcí soustava; výtvarný kroužek, v němž se žák stává nástrojem; navrhuj plánky pro ostatní; tvoř pro rozptýlení, sbírej nápady pro další zastavení; vytvoř svou deskovou hru, navrhni vlastní představení; konstrukční kostry s tabulí, na niž se maluje a kreslí; rozvláčně žoviální, vždycky tvořivé; plán hry pro hrstku zúčastněných poskytne vítané uvolnění všem, kteří se jinak cítí skleslí.

distracted-workshop
split/fountain
Facebook

19. 9. - 26. 10.

Mapování referencí

Alex W. Dujet, Ann Griffin, Constance Delamadeleine (CH)

Každý designér se při své práci na něco odkazuje, ať už vědomě či nevědomě. Tyto reference mohou být historické (archivy) nebo současné (okolí) a pocházet z nejrůznějších oblastí (hudba, film, literatura atd.). O jaké odkazy se jedná? Jak je my designéři vtělujeme do svojí práce? Jaký typ referencí ve své praxi používáme? Jakým způsobem s nimi pracujeme a jak je mapujeme? Cílem workshopu je tyto odkazy identifikovat, porozumět jim, objasnit je, dát je do souvislostí a zmapovat je. Každý účastník dostane určité vodítko (několik zajímavých výchozích bodů), které mu pomůže promyslet, shrnout a prozkoumat vše, co mu obvykle slouží při práci jako referenční odkazy. Může si pak vytvořit velkou obrazovou, textovou a myšlenkovou mapu, která by nejlépe měla mít poutavou, přehlednou a efektivní podobu - jako plakát nebo prostě velkoformátová koláž typu mood-board.

19. 9. - 26. 10.

"Musiques d'autrefois, échos d'aujourd'hui"

Catherine Guiral, Brice Domingues (FR)

Existuje fotografie studovny z padesátých let v Maison de la Tunisie, kterou navrhli Charlotte Perriand a Jean Prouvé a asistoval jim Pierre Faucheux.

Co kdyby byla tato místnost v roce 2014 reaktivována jako výstavní prostor? Tento posun vybízí k zamyšlení nad funkcí dokumentu jako prostoru, který by se mohl stát půdorysem "projektované" výstavy. Projekt "Musiques d'autrefois, échos d'aujourd'hui" je zamyšlením nad nostalgií a rekonstrukcemi, představí práci Pierra Faucheuxe (1924-1999) a bude se zabývat poetikou dokumentu, patrnou především v některých jeho designérských počinech pro nakladatelství Livre de Poche, Le Seuil a Club des Libraires de France.

19. 9. - 26. 10.

Prostor k dispozici

Erica Preli (IT)

Řečnický koutek, bílá krychle, schůzka naslepo, jeviště pro performanci, myšlenky a slova…

Jestli máte projekt, který byte rádi prezentovali a sdíleli, nápad, téma k diskuzi, projekt, který jste neměli možnost ukázat, Prostor k dispozici je tu pro vás. Prostor určený k podpoře vlastní iniciativy, komunální iniciativy, jakékoliv iniciativy! Využijte jej, jak je vám libo - uspořádejte vstavu, zorganizujte sympozium, prezentace, performance, divadlo, tanec…

19. 9. 20:00

roztržitý-seminář #1: může změnit

split/fountain (NZ) ve spolupráci s Xin Cheng, Jack Hadley, Layla Tweedie-Cullen (NZ), Jayme Yen (US); akce Chris Berthelsen, Nell May (NZ), Anne Fenton, Kristin Posehn (US)

21. 9. -26. 10.

DesignBlog a jeho rozvíjení

Henk Groenendijk, Dima Stefanova (NL)

Projekt nazvaný DesignBlog funguje online od roku 2007 jako interaktivní výzkumná platforma, která je součástí studijního programu studentů základního ročníku amsterdamské Rietveld Academy. Na DesignBlogu je více než tisícovka reflexivních výzkumných záznamů, vztahujících se k 35 tematickým projektům. Zároveň tvoří ukázku názorového průřezu komunity zahraničních studentů na Rietveld Academy.

DesignBlog není jen tak obyčejný blog. Jde o komplexní a vrstevnatý systém, kde fakta znamenají víc než samotná fakta. Nejedná se jen o výzkumnou platformu, ale také o databázi, o výzkumný motor sám o sobě a sám za sebe. Je to nástroj, je to také studentská publikační platforma. Od okamžiku, kdy se zde vloni objevily studentské absolventské práce, byl rovněž vytvořen most mezi prvním a posledním akademickým ročníkem.

Na Blogu jsou příspěvky v angličtině, a proto je přístupný zájemcům z celého světa - a skutečně tak funguje, protože jej denně navštěvují uživatelé od Indie po Aljašku. Pro letošní Bienále Brno se samotný blog rozvinul do prezentace, přecházející z online do offline a zpět.

Koncepce a příprava výstavy ve spolupráci s Lotte van Gelder a Jakubem Strakou.

21. 9. - 26. 10.

Paralelní škola

Robert Haselbacher, Robert Preusse, Stefanie Rau, Till Wittwer (DE)

Paralelní škola je otevřená neinstitucionální platforma vytvořená na podporu sebevzdělávání v širším kontextu umění a designu. Namísto tradičního formátu workshopu s jedním přednášejícím vytváří  Paralelní škola prostředí, nabízející každému stejnou možnost "přijímat", ale také "dávat" - prostřednictvím malých workshopů, debat, přednášek apod. Účelem je zprostředkovat setkání lidí z nejrůznějších oborů a oblastí a zapojit je do otevřené diskuse o vzdělávání, učení a sdílení.

21. 9. - 26. 10.

Strategie neviditelnosti

Indeed (Paula-Marie Kanefendt, David Voss) (DE)

ZAKONČENÍ

21. 9. 17:00

Škola volá!

 

Mapa stránek