OFF Program

OFF Program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím.

LETNÍ SEMESTR 18. 6. - 14. 9. 2014

19. 6. -14. 9. 2014 výstava
Centrum pro opuštěný hlavičkový papír a Knihovna odcizených
I.T.U. - Danielle Aubert, Maia Asshaq (US)

Každá z těchto kolekcí je jakýmsi záchytným bodem pro nechtěný papírový materiál. Nepoužitý hlavičkový papír - takový, který nikdy nenaplnil všechen svůj potenciál - lze považovat za melancholický "pre-dokument". Centrum pro opuštěný hlavičkový papír, které zřídily Maia Asshaq a Danielle Aubert (I.T.U. Detroit), shromažďuje papíry z firem a organizací v oblasti Detroitu, které se přestěhovaly, změnily se nebo ukončily provoz.
Knihovnu odcizených tvoří stovka knížek - velmi opotřebovaných výtisků románu Ursuly K. Leguinové, poprvé vydaného v roce 1974. Jako soubor dobře ukazují některé posuny, ke kterým došlo za posledních 40 let v oblasti tisku, vydávání a čtení vysokonákladových paperbacků.

19. 6. -26. 10. 2014 výstava
19. 9. 2014 20:00 prezentace novin
roztržitý-seminář #1: může změnit
split/fountain (NZ) ve spolupráci s Xin Cheng, Jack Hadley, Layla Tweedie-Cullen (NZ), Jayme Yen (US); akce Chris Berthelsen, Nell May (NZ), Anne Fenton, Kristin Posehn (US)

Nabízíme přenosné stoly a židle skládací pro hru s futuristickými útvary myšlení a hojnou učební trachtací; kostýmy pro laskavé umění; berličky pro pošetilou legraci; zastávku ve škole chůze nachůdách a svědomitě odlišnou hru vzdělávací. Rozvětvené myšlenkové gejzíry a objevné modely z hlíny vytvořené budou pak názorně hůlkovými grafy podpořené. Pokud by šupiny z plastelíny poněkud ovlivnily řeč a mozek zablátily, pak grafy vybarvíme a pocity určené pro názorné diagramy doprovodíme poznámkami, abychom vše řádně objasnili. Rozebiratelná a mobilní předváděcí soustava; výtvarný kroužek, v němž se žák stává nástrojem; navrhuj plánky pro ostatní; tvoř pro rozptýlení, sbírej nápady pro další zastavení; vytvoř svou deskovou hru, navrhni vlastní představení; konstrukční kostry s tabulí, na niž se maluje a kreslí; rozvláčně žoviální, vždycky tvořivé; plán hry pro hrstku zúčastněných poskytne vítané uvolnění všem, kteří se jinak cítí skleslí.

19. 6. -14. 9. 2014 výstava
Doposud nebylo dokonalých škol
Ivana Dudková, Vojtěch Pochop (CZ)

Výstava představí sbírku učebních "nástrojů" (předmětů, pomůcek, metod, rituálů, …), které pedagogové uměleckých škol vytváří sami na základě vlastní invence pro své studenty. Prostřednictvím těchto "artefaktů" dokumentujeme osobní přístupy k výuce. Výstavu lze chápat i jako nahlédnutí do zákulisí fungování ateliérů a jiných skupin, založených na vztahu pedagog - student.

25. 6. 2014 17:00 prezentace
FaVU Backstage
Jakub Konvica (CZ)

FaVU Backstage jsou bloky krátkých prezentací studentů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Svými školními nebo mimoškolními projekty se představí studenti uměleckoprůmyslových i volných výtvarných oborů. Záměrem je nejen informovat veřejnost o aktuálním dění na FaVU, ale především vytvořit komunikační platformu mezi studenty samotnými. Prezentace studentů pojí společné téma, které s jejich prací souvisí nebo se mu primárně věnují. Pro bienálovou  Backstage jsme zvolili téma Grafický design a jeho přesahy. Prezentovat budou především studenti ateliérů grafického designu.

19. 6. -14. 9. 2014 výstava
Knihu poznáš podle obálky
I.T.U. - Lana Cavar, Narcissa Vukojević (HR)

Projekt zkoumá design knižních obálek v Chorvatsku v době existence Jugoslávie (1950-1990). Lana Cavar (I.T.U. Zagreb) a Narcisa Vukojević při svém pátrání po knihách na vystavení prozkoumaly více než deset tisíc svazků ve veřejných knihovnách, archivech, soukromých sbírkách a v antikvariátech. V Brně je vystaven relativně úzký výběr zhruba pěti set knižních obálek z více než čtyřicítky nakladatelství; představuje tvorbu nejméně padesáti grafických designérů, z nichž mnozí jsou dnes již téměř neznámí.

18. 6. - 19. 6. 2014 workshop
19. 6. - 14. 9. 2014 výstava
Médium: Education
The Rodina (CZ) a Luna Maurer & Roel Wouters (Moniker), Roosje Klap & Niels Schrader (NL), Noviki (PL)

Médium: Education je trojice intenzivních dvoudenních workshopů věnovaných současnému grafickému designu. Workshopy vedou designéři z holandských studií  Moniker Mind Design spolu s  Roosje Klap a varšavským studiem  Noviki. Akce je určena mladým designérum, studentům, umělcům i teoretikům. Výchozím bodem diskuze je pozice designéra v procesu vzdělávání, kdy je nejen účastníkem, ale zároveň jej může aktivně formovat. Zajímá nás především, jaké tato ambivalentní role nabízí možnosti designu samotnému a jakým může být přínosem ve vztahu designéra a společnosti.

19. 6. - 14. 9. 2014 výstava
Perfect Human × 5
Henk Groenendijk (NL)

Perfect Human × 5 je název takřka ďábelského zadání, které musí podstoupit všichni studenti prvního ročníku na Rietveld Academie a které je součástí vzdělávací metody profesora Henka Groenendijka. Plakáty a dokumentační materiál tvořící tuto výstavu dávají nahlédnout do designérského procesu, který je pro studenty reflexivním očistcem, ale přináší nečekané výzkumné výsledky.
Groenendijk vychází při svém zadání z dokumentárního filmu The Five Obstructions od Larse von Triera (2003). Jedná se v něm to, že dánský režisér a přítel Larse von Triera Jørgen Leth musí natočit pět remaků svého slavného krátkého filmu The Perfect Human(Perfektní lidská bytost, 1967), přičemž Lars mu pokaždé připraví nový soubor obstrukcí. Při práci na úkolu na Rietveldu jsou studenti podobným způsobem rozděleni do dvojic a potom si navzájem kladou výzvy v sérii pěti tvůrčích kroků.
Reflexivní metoda staví studenty zároveň do subjektivní i objektivní pozice jednak vůči jejich vlastnímu tvůrčímu postupu i vůči postupu toho druhého. Procházejí tak všemi úrovněmi procesu tvorby, dostávají se až na dřeň a potom vše zase strukturují nanovo.

20. 6. - 22. 6. 2014 prezentace knihy
Proto - Grafický design a současné umění
Petr Bosák, Robert Jansa (CZ)

Prezentace nově vydané knihy  Proto, která proběhne formou autogramiády v rámci  Sympozia 26. Bienále Brno 2014 v prostorách kina Scala. Vytvořená situace nabídne v náhodných časech ve dnech 20.-22. 6. 2014 možnost bližšího seznámení s obsahem publikace a samotnými autory v nestálé sestavě. Vše na pomezí performance, trapnosti, a případné spontánní diskuze k danému projektu.

19. 6. - 14. 9. 2014 výstava
Vizuální akce
Oliver Klimpel, Britt Helbig & System-Design Class, Academy of Visual Arts Leipzig (DE)

Jde o projekt zaměřený na (grafický) design přesahující běžnou produkci artefaktů - tedy mimo formát standardního grafického diskursu - knih a tiskovin. Vystavené práce sledují princip akce, vizuálního prožitku v různých projevech, formách a médiích. Součástí výstavy je prezentace knihy  The Visual Event, obsahující studentské práce tohoto druhu i ukázky hostů z celého světa. Během prvních tří dnů Bienále Brno se navíc na této výstavě uskuteční několik společenských akcí, na které jsou všichni návštěvníci a vystavující zváni.

PODZIMNÍ SEMESTR  17. 9. - 26. 10. 2014

20. 9. 2014 12:00 přednáška
Analýza písmových interferencí
Simon Péter Bence (HU)

Přesahy mezi významy slov, typografií a obrazností.

Experimentování s těmito disciplínami, jejich rozbor a interakce s různými metodami interference, vizuální transpozice. Výsledkem jsou textové obrázky, plakáty a animace, tedy obrázky s možností slovní interpretace.

Nechci obhajovat teorii "převahy obrázků" T. J. W. Mitchella (dominantní role obrázků proti textu v mediální éře). Moje plakáty jsou výrazem doby "info-potřeb" (M. McLuhan) a "nových médií" (M. Castells) ve stavu "obrázkové války". Tyto písmo-moiré-grafiky se nacházejí na hranici mezi textem a obrazem, mezi uměním a designem, a reflektují tudíž současnou situaci.

19. 9. - 21. 9. 2014 prezentace
CLAUS (Komunitně vytvářený archiv pro sdílení URL)
Slowtech Factory - Nadine Scherer, Sarah Schmitt, Diana Walaszek, Christian Weber, Daniel Weberruß (DE)

CLAUS je první projekt týmu Slowtech Factory. U jeho vzniku stojí otázky typu: Co si počít ve světě plném neustále se měnících nových informací? Co zůstane, když zavřete prohlížeč? Jak se vlastně sdílí? Jak lze uchovávat poznatky mimo prostředí internetu? A co se stane, když se setká zastaralá technologie s novými médii? Účastníci zadají URL adresu a oživí tak stroj, který začne tisknout obrázky a metadata ze zadaných webových adres na tři jehličkové tiskárny. Očekává se, že účastníci si budou odnášet výjezdy nekonečného papíru z tiskáren a sdílet je s ostatními, aby se informace mohly šířit i mimo prostředí digitálního světa.

13. 10. - 14. 10. 2014 workshop
Design jako sociální odraz společnosti
Pavel Noga (CZ)

Grafický design je ve vědomí určité části veřejnosti "pošpiněn" úzkou provázaností se světem vulgární podoby komerce a reklamy. Ulice měst jsou zaplaveny primitivní velkoplošnou reklamou a domovní schránky nám přetékají stejně podbízivými letáky. Není divu, že grafický design veřejnost často považuje za velmi pokleslé řemeslo. Přesto je však stále více designérů, kteří se ve své práci na jedné straně cílevědomě věnují kritické praxi (s využitím prostředků grafického designu komentují aktuální dění ve společnosti) a na druhé straně aktivně vyhledávají sociálně laděné projekty, kterým mohou svou profesionalitou výrazně pomoci. Pavel Noga vás ve své přednášce nejprve seznámí s různými příklady kritického myšlení a sociálně zaměřeného designu a také s projekty tohoto typu realizovanými na vysokých uměleckých školách u nás i ve světě. Ve druhé části pak proběhne workshop, tematicky navazující na přednášku.

18. 9. - 19. 9. 2014 workshop
DesignBlog a jeho rozvíjení
Henk Groenendijk, Dima Stefanova (NL) 

Projekt nazvaný DesignBlog funguje online od roku 2007 jako interaktivní výzkumná platforma, která je součástí studijního programu studentů základního ročníku amsterdamské Rietveld Academy. Na DesignBlogu je více než tisícovka reflexivních výzkumných záznamů, vztahujících se k 35 tematickým projektům. Zároveň tvoří ukázku názorového průřezu komunity zahraničních studentů na Rietveld Academy.
DesignBlog není jen tak obyčejný blog. Jde o komplexní a vrstevnatý systém, kde fakta znamenají víc než samotná fakta. Nejedná se jen o výzkumnou platformu, ale také o databázi, o výzkumný motor sám o sobě a sám za sebe. Je to nástroj, je to také studentská publikační platforma. Od okamžiku, kdy se zde vloni objevily studentské absolventské práce, byl rovněž vytvořen most mezi prvním a posledním akademickým ročníkem.
Na Blogu jsou příspěvky v angličtině, a proto je přístupný zájemcům z celého světa - a skutečně tak funguje, protože jej denně navštěvují uživatelé od Indie po Aljašku. Pro letošní Bienále Brno se samotný blog rozvinul do prezentace, přecházející z online do offline a zpět.
Koncepce a příprava výstavy ve spolupráci s Lotte van Gelder a Jakubem Strakou.

21. 9. - 26. 10. 2014 výstava
DesignBlog a jeho rozvíjení
Henk Groenendijk, Dima Stefanova (NL)

Projekt nazvaný DesignBlog funguje online od roku 2007 jako interaktivní výzkumná platforma, která je součástí studijního programu studentů základního ročníku amsterdamské Rietveld Academy. Na DesignBlogu je více než tisícovka reflexivních výzkumných záznamů, vztahujících se k 35 tematickým projektům. Zároveň tvoří ukázku názorového průřezu komunity zahraničních studentů na Rietveld Academy.
DesignBlog není jen tak obyčejný blog. Jde o komplexní a vrstevnatý systém, kde fakta znamenají víc než samotná fakta. Nejedná se jen o výzkumnou platformu, ale také o databázi, o výzkumný motor sám o sobě a sám za sebe. Je to nástroj, je to také studentská publikační platforma. Od okamžiku, kdy se zde vloni objevily studentské absolventské práce, byl rovněž vytvořen most mezi prvním a posledním akademickým ročníkem.
Na Blogu jsou příspěvky v angličtině, a proto je přístupný zájemcům z celého světa - a skutečně tak funguje, protože jej denně navštěvují uživatelé od Indie po Aljašku. Pro letošní Bienále Brno se samotný blog rozvinul do prezentace, přecházející z online do offline a zpět.
Koncepce a příprava výstavy ve spolupráci s Lotte van Gelder a Jakubem Strakou.

19. 6. - 26. 10. 2014 výstava
roztržitý-seminář #1: může změnit
split/fountain (NZ) ve spolupráci s Xin Cheng, Jack Hadley, Layla Tweedie-Cullen (NZ), Jayme Yen (US); akce Chris Berthelsen, Nell May (NZ), Anne Fenton, Kristin Posehn (US)

19. 9. 2014 20:00 prezentace novin
roztržitý-seminář #1: může změnit
split/fountain (NZ) ve spolupráci s Xin Cheng, Jack Hadley, Layla Tweedie-Cullen (NZ), Jayme Yen (US); akce Chris Berthelsen, Nell May (NZ), Anne Fenton, Kristin Posehn (US) 

Nabízíme přenosné stoly a židle skládací pro hru s futuristickými útvary myšlení a hojnou učební trachtací; kostýmy pro laskavé umění; berličky pro pošetilou legraci; zastávku ve škole chůze nachůdách a svědomitě odlišnou hru vzdělávací. Rozvětvené myšlenkové gejzíry a objevné modely z hlíny vytvořené budou pak názorně hůlkovými grafy podpořené. Pokud by šupiny z plastelíny poněkud ovlivnily řeč a mozek zablátily, pak grafy vybarvíme a pocity určené pro názorné diagramy doprovodíme poznámkami, abychom vše řádně objasnili. Rozebiratelná a mobilní předváděcí soustava; výtvarný kroužek, v němž se žák stává nástrojem; navrhuj plánky pro ostatní; tvoř pro rozptýlení, sbírej nápady pro další zastavení; vytvoř svou deskovou hru, navrhni vlastní představení; konstrukční kostry s tabulí, na niž se maluje a kreslí; rozvláčně žoviální, vždycky tvořivé; plán hry pro hrstku zúčastněných poskytne vítané uvolnění všem, kteří se jinak cítí skleslí.

19. 9. 2014 komentovaná prohlídka
Graphic Design Walks
Gabriela Šafářová, Zdeněk Ryneš, Marie Lukáčová, Nikola Kalinová, Iva Vránková (CZ)

raphic Design Walks je projekt představující různé aspekty grafického designu formou komentovaných procházek po Brně a tematických exkurzí. V rámci  Graphic Design Walks proběhne 6 událostí - 3 procházky po Brně s odborníky v oborech vztahujících se ke grafickému designu a 3 exkurze do veřejnosti běžně nepřístupných pracovišť. Budou to: procházka věnovaná grafickému designérovi Janu Rajlichovi st., procházka zaměřená na street-art a graffiti v souvislosti s grafickým designem, procházka s autorkou vizuálního stylu města Brna Věrou Marešovou 
a s teoretikem architektury Rostislavem Koryčánkem, zaměřená mimo jiné na fungování grafického designu v souladu s architekturou a urbanismem. Dále proběhnou exkurze do tiskárny Helbich, 
do nakladatelství B4U Publishing a také do grafického studia Pixl-e.

19. 9. 2014 workshop
19. 9. - 26. 10. 2014 výstava
Mapování referencí
Alex W. Dujet, Ann Griffin, Constance Delamadeleine (CH)

Každý designér se při své práci na něco odkazuje, ať už vědomě či nevědomě. Tyto reference mohou být historické (archivy) nebo současné (okolí) a pocházet z nejrůznějších oblastí (hudba, film, literatura atd.). O jaké odkazy se jedná? Jak je my designéři vtělujeme do svojí práce? Jaký typ referencí ve své praxi používáme? Jakým způsobem s nimi pracujeme a jak je mapujeme? Cílem workshopu je tyto odkazy identifikovat, porozumět jim, objasnit je, dát je do souvislostí a zmapovat je. Každý účastník dostane určité vodítko (několik zajímavých výchozích bodů), které mu pomůže promyslet, shrnout a prozkoumat vše, co mu obvykle slouží při práci jako referenční odkazy. Může si pak vytvořit velkou obrazovou, textovou a myšlenkovou mapu, která by nejlépe měla mít poutavou, přehlednou a efektivní podobu - jako plakát nebo prostě velkoformátová koláž typu mood-board.

20. 9. 2014 10:00 přednáška
Město = Medium
Jan Matoušek (CZ)

Město = Médium je vrstevnatý projekt, který zkoumá tvůrčí možnosti využití městského prostoru. Ať už se jedná o světelné infosystémy na fasádách budov, výtvarné intervence nebo recyklování produktů města do dalších forem.
Projekt odstartoval v roce 2011 diplomovou prací na pražské VŠUP, následující rok vyšla kniha Město = Médium / Město a světlo(Vladimir 518, Jan Matoušek, Markéta Vinglerová), která zkoumá historii světelných intervencí na poli městké struktury od začátku 20. století až po současnost. V roce 2014 nadále rozličnými způsoby zkoumáme vztah města a světla digitální i čistě primitivní formou.

19. 9. - 26. 10. 2014 výstava
"Musiques d'autrefois, échos d'aujourd'hui"
Catherine Guiral, Brice Domingues (FR) 

Existuje fotografie studovny z padesátých let v Maison de la Tunisie, kterou navrhli Charlotte Perriand a Jean Prouvé a asistoval jim Pierre Faucheux.
Co kdyby byla tato místnost v roce 2014 reaktivována jako výstavní prostor? Tento posun vybízí k zamyšlení nad funkcí dokumentu jako prostoru, který by se mohl stát půdorysem "projektované" výstavy. Projekt "Musiques d'autrefois, échos d'aujourd'hui" je zamyšlením nad nostalgií a rekonstrukcemi, představí práci Pierra Faucheuxe (1924-1999) a bude se zabývat poetikou dokumentu, patrnou především v některých jeho designérských počinech pro nakladatelství Livre de Poche, Le Seuil a Club des Libraires de France.


20. 9. 2014 18:00 přednáška + promítání filmu
"Musiques d'autrefois, échos d'aujourd'hui"
Catherine Guiral, Brice Domingues (FR)

Adrien Faucheux (režie), PRR FCHX, 52', 16/9, stereo, 2013, Zeugma Films - Groupe Galactica v edici "À Contretemps"

Dokument režiséra Adriena Faucheuxe se zabývá bohatou a inovativní tvorbou francouzského grafického designéra Pierre Faucheuxe (1924-1999), který si říkal architekt knihy a spisovatel prostoru. Byl hybatelem výrazných posunů v ediční oblasti, ke kterým docházelo ve francouzském prostředí v poválečných letech. V dokumentu, osvětlujícím kreativitu autora, vystupují Richard Hollis, Jérôme Faucheux, Étienne Robial, Robert Massin, Jean-François Lyon-Caen, Bénédicte Chaljub…

17. 9. - 21. 9. 2014 workshop
20. 9. 2014 17:00 přednáška

21. 9. - 26. 10. 2014 výstava
Paralelní škola
Robert Haselbacher, Robert Preusse, Stefanie Rau, Till Wittwer (DE)

Paralelní škola je otevřená neinstitucionální platforma vytvořená na podporu sebevzdělávání v širším kontextu umění a designu. Namísto tradičního formátu workshopu s jedním přednášejícím vytváří  Paralelní škola prostředí, nabízející každému stejnou možnost "přijímat", ale také "dávat" - prostřednictvím malých workshopů, debat, přednášek apod. Účelem je zprostředkovat setkání lidí z nejrůznějších oborů a oblastí a zapojit je do otevřené diskuse o vzdělávání, učení a sdílení.

20. 9. 2014 11:00 přednáška
Poklady Ostrova pokladů
Petr Babák (CZ)

Prezentace projektu Ateliéru grafického designu a nových médií aka Ostrova pokladů na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Petra Babáka. Pravidelný cyklus ranních prezentací studentů, absolventů a vedoucích workshopů ateliéru jako reakce na obecně velmi špatnou schopnost o své práci mluvit. Student si připraví strukturovanou prezentaci, sepíše krátkou anotaci, navrhne plakát, vytvoří FB event a další propagaci akce, která je veřejná, je ve spojení s PR školy, záznam prezentace si případně otitulkuje, sestříhá a zavěsí na youtube ateliéru. Cyklus, který v této chvíli tvoří více jak 20 záznamů, slouží jednak jako metoda výuky a rovněž jako veřejná zpráva o cestě ateliéru oborem grafického designu.
youtube.com/atelier304
facebook.com/atelier304

19. 9. - 26. 10. 2014 výstava
Prostor k dispozici
Erica Preli (IT)

Řečnický koutek, bílá krychle, schůzka naslepo, jeviště pro performanci, myšlenky a slova…

Jestli máte projekt, který byte rádi prezentovali a sdíleli, nápad, téma k diskuzi, projekt, který jste neměli možnost ukázat, Prostor k dispozici je tu pro vás. Prostor určený k podpoře vlastní iniciativy, komunální iniciativy, jakékoliv iniciativy! Využijte jej, jak je vám libo - uspořádejte vstavu, zorganizujte sympozium, prezentace, performance, divadlo, tanec…

20. 9. 2014 15:00 přednáška
Sní kostry poštovních holubů z třetí světové války o post-digitálním muzeu?
Martin Conrads, Franziska Morlok (DE)

O svých současných a nedávných projektech zaměřených na spekulativní design hovoří Martin Conrads a Franziska Morlok, vyučující z Katedry vizuální komunikace na Berlínské univerzitě umění.

19. 9. - 21. 9. 2014 workshop
21. 9. - 26. 10. 2014 výstava
Strategie neviditelnosti
Indeed (Paula-Marie Kanefendt, David Voss) (DE)

Žijeme ve světě nadbytku, ve světě zaplaveném zbožím všeho druhu - všechno si žádá naši pozornost a my nevíme, kam se podívat dřív... A my sami? Jedeme v tom taky. Produkujeme data a vyvěšujeme je na internet. Zanecháváme stopy - chtěné i nechtěné. Informace se staly produktem a jako takový se shromažďují, ukládají a prodávají. Zvykli jsme si, že nás sledují kamery, že někdo čte naše maily a že se dá v kterémkoli okamžiku zjistit, kde se nacházíme. Na tomto workshopu se budeme učit strategiím stahování se do ústraní, vynechávání, maskování, hry na schovávanou. Vyzkoušíme možnosti, jak být neviditelný ve světě, kde se vše zdá být transparentní. Budeme se snažit přenést strategie neviditelnosti do oblasti umění a designu. Jak můžeme my jako jednotliví společenští činitelé dát tvar neviditelnému?
Workshop Strategie neviditelnosti usiluje o nový pohled na dané téma. Chce jej docílit uvolněně s využitím odpovídajících forem a médií, od plakátů po intervence do městského prostoru. Instruktoři dají účastníkům k dispozici strategie na proces brainstormingu a předvedou způsoby, jak při své umělecké práci dosáhnout konzistentního vztahu mezi obsahem a formou.

20. 9. 2014 14:00 - 17:00 workshop
Začít s něčím, co nemůžeme dokončit
Xin Cheng (NZ), Louise Hold Sidenius (DK)

"Kreativita spočívá v propojování věcí."
- Steve Jobs

"Stavba je zvláštní formou navrhování."
- Coaching for Results Training Guide, BBC for Business, 1994

"Hra nás připravuje na přežití v komplexním světě."
- Michael Corballis

Tento praktický workshop, vycházející z reálných akcí a forem roztržitého semináře #1 a improvizující s tím, co je po ruce, představí aktivity na povzbuzení rozletu mysli, na vychutnání toulavých myšlenek (a rukou), na rozvíjení nejrozmanitějších postupů. Bude zkoumat, jak lze prostřednictvím hry transformovat prostory a funkce. Přinejmenším.
Připojte se k nám na odpoledne ve znamení roztržitých improvizací a dobrého kamarádství (není třeba se registrovat).
Fakultativně: vezměte s sebou pár starých krámů - rozbité nástroje, slupky z pomerančů, zcuchaná klubka bavlnek, pecky z třešní, malé kousky.

20. 9. 2014 16:00 přednáška
Zvedání, Obracení, Dorážení
Traven T. Croves - Andrew Lister, Matthew Stuart (UK)

Traven T. Croves (Andrew Lister & Matthew Stuart) prostřednictvím své sbírky efemer a drobných tiskovin představí svůj pohled na dislokace, renovace a materiální pozůstatky.

 

 

 

 

 

Mapa stránek