Slet sokolských plakátů 1901-1948

Přidružená akce 25. bienále Brno 2012. Výstava se koná v Domě umění města Brna.

V rámci letošního 150. výročí založení Sokola proběhne mimořádný výstavní projekt, na němž bude vůbec poprvé k vidění komplexní soubor výtvarné a grafické tvorby k všesokolským sletům z let 1901-1948 od předních českých výtvarných umělců, jakými byli Mikoláš Aleš, Jakub Obrovský, Alfons Mucha, Max Švabinský nebo Karel Svolinský.

Výstava je přidruženým programem 25. Bienále Brno 2012 a součást krajského sokolského sletu. Patronkou výstavy je paní Jana Kánská, dcera Milady Horákové. 

Exponáty na výstavu zapůjčili: Národní muzeum, Moravská galerie v Brně, Moravský zemský archiv a Státní okresní archiv v Uherském Hradišti.

Více informací zde.

Mapa stránek