25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012

Tři hlavní pilíře 25. Bienále Brno tvoří A mezinárodní soutěž, D mezinárodní sympozium a B výstava hostujícího kurátora. Doplňuje ho bohatý program C doprovodných výstav, kulturních programů a přidružených akcí.

Jádrem nadcházejícího jubilejního 25. Bienále Brno je už tradičně mezinárodní soutěž, která si klade za cíl představit široké spektrum současného grafického designu a jeho proměny napříč médii a formami. Přehlídku, která je otevřena všem tvůrcům, koncipuje na základě kvality přihlášených prací výběrová porota, složená z designérů a teoretiků designu.

Tento ročník není vymezen žádnými výstavními kategoriemi.

25. mezinárodní bienále grafického designu proběhne v termínu 21. června až 28. října 2012 v prostorách Moravské galerie v Brně.

Pořadateli Bienále Brno jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury České republiky. Akce se koná za podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a Českých center.

Organizační výbor BB 2012
Předseda
Radim Peško grafický designér, Amsterdam
Místopředsedkyně
Iva Knobloch historička umění, Praha
Hana Prixová-Dvorská odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury České republiky
Ředitel Bienále Brno
Marek Pokorný ředitel Moravské galerie v Brně
Kurátorka Bienále Brno
Marta Sylvestrová historička umění, vedoucí oddělení grafického designu Moravské galerie v Brně
Organizační tajemnice
Miroslava Pluháčková vedoucí oddělení produkce výstav Moravské galerie v Brně
Členové výboru
Vilma Anýžová programová ředitelka, Česká centra
Tomáš Celizna grafický designér, Amsterdam
Lada Hubatová Vacková historička umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová  v Praze
Iva Knobloch historička umění, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Adam Macháček grafický designér, Praha
Ludmila Horáková vedoucí oddělení pro práci s veřejností Moravské galerie v Brně
Marie Kočařová vedoucí ekonomického oddělení Moravské galerie v Brně
Jan Press vedoucí odboru sbírek Moravské galerie v Brně
Viera Rusinková vedoucí doboru kultury Magistrátu města Brna
Kateřina Tlachová zástupce ředitele Moravské galerie v Brně

Mapa stránek