Martens, Karel

člen poroty - Nizozemí


martens

km@werkplaatstypografie.org
Werkplaats Typografie, Agnietenplaats 2, 6822 JD Arnhem
www.werkplaatstypografie.org

*1939
studia: Arnhem School of Art (Holland)
profesní aktivity: Karel Martens pracoval jako grafický designér na volné noze. Specializoval se na typografii. Jeho činnost nikdy nebyla zakázková, naopak-vždy vytvářel volnou grafiku a trojrozměrnou tvorbu. K jeho klientům patřili v 60. letech vydavatelé Van Longhum a Slaterus. V letech 1975-81 SUN (Socialistiese Uitgeverij Nijmegen).
K jeho dalším tvůrčím aktivitám patřil knižní design, stejně tak i design nejrůznějších tiskovin. Navrhoval známky a telefonní karty (pro holandskou PPT). Taktéž u řady významných budov typograficky zpracoval jejich vývěsní štíty.
V roce 1999 vypracoval návrh na fasádu tiskařských závodů Veenman v Ede.
Byl jedním z členů NRA (něco jako sdružení architektů ve spolupráci se spisovatelem K. Shippersem).
V roce 2005 navrhl prosklenou část nové budovy filharmonie v Harlemu. Tento design vznikl na základě hudební partitury Louise Andriessena.
pedagogická činnost: Karel Martens vyučoval grafický design od r. 1977. Jeho první místo pedagoga bylo na umělecké škole v Arnhemu (až do r. 1994). Později ho přeložili do Mastrichtu na Akademii Jana van Eycka. Od r. 1997 působil externě jako zkušený kritik na oddělení grafického designu umělecké školy na Yale University.
V roce 1998 on a Digger Bierma založili typografickou dílnu pro postgraduální vzdělávání v rámci Institutu výtvarných umění v Arnhemu. Od r. 2001 až dosud, se podílí společně s Armandem Menisem a Paulem Ellimanem na jejím uměleckém vedení. V roce 2006 získala tato typografická dílna akreditaci na magisterský studijní program.
ceny: v roce 1993 byla Karlu Martensovi udělena cena H.N. Werkmana za návrh časopisu o architektuře s názem Oáza. V roce 1996 obdržel cenu za umění Dr. A.H. Heinekena za uměleckou činnost. Částí této odměny byla publikace jeho monografie "K. Martens: Printed Matter"
Jeho práce byly třikrát nominovány na cenu Design Prize Rotterdam:
v roce 1995 za design standardní série telefonních čipových karet pro PPT Telecom (obdržel čestné uznání)
v roce 1997 za knihu Karel Martens: Printed Matter
a v roce 1999 za design průčelí Veenmanových tiskařských závodů v Ede.
Na knižním veletrhu v Lipsku v roce 1998 získal za svou knihu Karel Martens: Printed Matter, zlatou medaili za nejlepší knižní design světa.
Martensova tvorba figuruje již po léta na pravidelných každoročních soutěžích o nejlepší design nizozemských knih.

Mapa stránek